Johann Bernhard Basedow citáty

Johann Bernhard Basedow foto

1   0

Johann Bernhard Basedow

Datum narození: 11. září 1723
Datum úmrtí: 25. červenec 1790

Johann Bernhard Basedow byl německý pedagog, reformátor vzdělávání.

V Desavě založil v roce 1774 internátní školu Philanthropinum, v níž do roku 1778 praktikoval svůj systém zaměřený na pracovní, tělesnou, mravní i intelektuální výchovu.

Významně se zasadil zvláště o rozšíření tělesné výchovy. Zavedl tzv. desavský pětiboj, skládající se z běhu, skoků, šplhu, nošení břemen a cvičení rovnováhy. Doporučoval také tanec, zápas, jízdu na koni nebo plavání.

Je považován skauty za prvního evropského táborníka, protože se svými chlapci tábořil dva měsíce ve volné přírodě.


„Ne z knih, nýbrž hlavně z rozmluv a ze skutečného na věci nazírání zjednávejme chovancům potřebné vědomosti.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .