Karel V. citáty

 Karel V. foto
1  1

Karel V.

Datum narození: 24. únor 1500
Datum úmrtí: 21. září 1558

Reklama

Karel V. Habsburský byl králem španělským, římským králem, císařem římským, vévodou burgundským a arcivévodou rakouským. 23. srpna 1556 postoupil svému synu Filipu II. španělský trůn a svému bratru Ferdinandovi císařskou hodnost. Díky novým državám, které získalo Španělsko v Americe, mohl Karel V. prohlašovat: „Nad mojí říší Slunce nezapadá“ Byl posledním císařem Svaté říše římské, jenž byl korunován papežem. Korunovace, kterou provedl Klement VII., neproběhla však již v Římě, jak bylo nezbytné ve středověku, ale v Bologni.

Citáty Karel V.

Reklama

„Quot linguas calles, tot homines vales.“

— Charles V, Holy Roman Emperor
Translation: As many languages as you know, so many separate individuals you are worth. Translation: As many languages as a man knows so many times he is a man.

„I speak in Latin to God, Italian to Women, French to Men, and German to my Horse.“

— Charles V, Holy Roman Emperor
Charles V may have said something in this general format, but not with this specific wording. Variants have been quoted for centuries, and the earliest known citation, itself a secondary source dating from 40 years after his death, gives two versions that both differ from the modern one. Girolamo Fabrizi d'Acquapendente's 1601 De Locutione gives: Unde solebat, ut audio, Carolus V Imperator dicere, Germanorum linguam esse militarem: Hispanorum amatoriam: Italorum oratoriam: Gallorum nobilem ("When Emperor Charles V used to say, as I hear, that the language of the Germans was military; that of the Spaniards pertained to love; that of the Italians was oratorical; that of the French was noble"). Alius vero, qui Germanus erat, retulit, eundem Carolum Quintum dicere aliquando solitum esse; Si loqui cum Deo oporteret, se Hispanice locuturum, quod lingua Hispanorum gravitatem maiestatemque prae se ferat; si cum amicis, Italice, quod Italorum dialectus familiaris sit; si cui blandiendum esset, Gallice, quod illorum lingua nihil blandius; si cui minandum aut asperius loquendum, Germanice, quod tota eorum lingua minax, aspera sit ac vehemens (Indeed another, who was German, related that the same Charles V sometimes used to say: if it was necessary to talk with God, that he would talk in Spanish, which language suggests itself for the graveness and majesty of the Spaniards; if with friends, in Italian, for the dialect of the Italians was one of familiarity; if to caress someone, in French, for no language is tenderer than theirs; if to threaten someone or to speak harshly to them, in German, for their entire language is threatening, rough and vehement"). <!-- sincere thanks to user Ehrenkater at Wikipedia Reference Desk for the translations-->

Dnešní výročí
Arthur C. Clarke foto
Arthur C. Clarke22
britský sci-fi spisovatel, vynálezce, podmořský průzkumní... 1917 - 2008
Ludwig Van Beethoven foto
Ludwig Van Beethoven17
německý hudební skladatel 1770 - 1827
Francois Quesnay foto
Francois Quesnay1
francouzský ekonom 1694 - 1774
William Somerset Maugham foto
William Somerset Maugham63
britský dramatik, romanopisec, povídkář 1874 - 1965
Dalších 49 dnešních výročí
Podobní autoři
Octavianus Augustus foto
Octavianus Augustus2
zakladatel a první císař římské říše
Marcus Aurelius foto
Marcus Aurelius87
císař Římské říše
 Josef II. foto
Josef II.9
císař
Karel IV. foto
Karel IV.3
český král a císař římský
Marie Terezie foto
Marie Terezie4
rakouská královna
 Caligula foto
Caligula3
císař starého Říma, člen Julsko-klaudijská dynastie
 Theodosius I. Veliký foto
Theodosius I. Veliký1
římský císař
Titus Flavius Vespasianus foto
Titus Flavius Vespasianus2
císař starého Říma