Karel V. citáty

Karel V. foto
1   1

Karel V.

Datum narození: 24. únor 1500
Datum úmrtí: 21. září 1558

Karel V. Habsburský byl prvním španělským králem , římským králem , císařem římským , vévodou burgundským a arcivévodou rakouským . 23. srpna 1556 předal svému synu Filipovi II. španělský trůn a svému bratru Ferdinandovi císařskou hodnost. Díky novým državám, které získalo Španělsko v Americe, mohl Karel V. prohlašovat: „Nad mojí říší Slunce nezapadá“ Byl posledním císařem Svaté říše římské, jenž byl korunován papežem. Korunovace, kterou provedl Klement VII., neproběhla však již v Římě, jak bylo nezbytné ve středověku, ale v Bologni.

Citáty Karel V.

„I will not blush like my predecessor Sigismund.“

—  Charles V, Holy Roman Emperor

This was supposedly said by Charles when Martin Luther appeared at the Diet of Worms (16 - 18 April 1521) under an imperial safe-conduct; members of the pro-papal party (sometimes Johann Maier von Eck is specified) are supposed to have urged the emperor to seize Luther in despite of the safe-conduct, whereupon Charles alluded to the story that when Jan Huss had appeared before the Emperor Sigismund under a similar safe-conduct and had been arrested anyway, Hus reproached Sigismund, who visibly reddened at his own lack of faith. The quotation appears in various similar forms, e. g., "I shall not blush as Sigismund did at Constance." The saying is attributed to Charles by the French ecclesiastical historian Jacques Lenfant in his Histoire du Concile de Constance (1714) without a specific source.

„I speak in Latin to God, Italian to Women, French to Men, and German to my Horse.“

—  Charles V, Holy Roman Emperor

Charles V may have said something in this general format, but not with this specific wording. Variants have been quoted for centuries, and the earliest known citation, itself a secondary source dating from 40 years after his death, gives two versions that both differ from the modern one. Girolamo Fabrizi d'Acquapendente's 1601 De Locutione gives:

Unde solebat, ut audio, Carolus V Imperator dicere, Germanorum linguam esse militarem: Hispanorum amatoriam: Italorum oratoriam: Gallorum nobilem ("When Emperor Charles V used to say, as I hear, that the language of the Germans was military; that of the Spaniards pertained to love; that of the Italians to prayer; that of the French was noble").

Alius vero, qui Germanus erat, retulit, eundem Carolum Quintum dicere aliquando solitum esse; Si loqui cum Deo oporteret, se Hispanice locuturum, quod lingua Hispanorum gravitatem maiestatemque prae se ferat; si cum amicis, Italice, quod Italorum dialectus familiaris sit; si cui blandiendum esset, Gallice, quod illorum lingua nihil blandius; si cui minandum aut asperius loquendum, Germanice, quod tota eorum lingua minax, aspera sit ac vehemens (Indeed another, who was German, related that the same Charles V sometimes used to say: if it was necessary to talk with God, that he would talk in Spanish, which language suggests itself for the graveness and majesty of the Spaniards; if with friends, in Italian, for the dialect of the Italians was one of familiarity; if to caress someone, in French, for no language is tenderer than theirs; if to threaten someone or to speak harshly to them, in German, for their entire language is threatening, rough and vehement").

Podobní autoři

Svatý Jan od Kříže foto
Svatý Jan od Kříže6
španělský mystik a římský katolík světec
Tommaso di Villanova foto
Tommaso di Villanova1
španělský augustiniánský světec a arcibiskup
Thomas More foto
Thomas More9
anglický renesanční humanista
Vincenc z Pauly foto
Vincenc z Pauly2
francouzský kněz, zakladatel a světec
Tereza z Avily foto
Tereza z Avily11
římskokatolická světice
František Saleský foto
František Saleský6
francouzský biskup, světec, spisovatel a lékař
Klement Maria Hofbauer foto
Klement Maria Hofbauer4
rakouský světec
Philippus Aureolus Theophrastu Paracelsus foto
Philippus Aureolus Theophrastu Paracelsus10
švýcarský lékař a alchymista
Josef II. foto
Josef II.17
císař
Petr Veliký foto
Petr Veliký2
car a první císař ruské říše
Dnešní výročí
Andrew Carnegie foto
Andrew Carnegie22
americký obchodník a filantrop 1835 - 1919
John Henry Newman foto
John Henry Newman8
anglický duchovní a kardinál 1801 - 1890
Jan Palach foto
Jan Palach1
student, protestně se sebeupálil 1948 - 1969
Eidži Jošikawa foto
Eidži Jošikawa4
japonský romanopisec 1892 - 1962
Dalších 50 dnešních výročí
Podobní autoři
Svatý Jan od Kříže foto
Svatý Jan od Kříže6
španělský mystik a římský katolík světec
Tommaso di Villanova foto
Tommaso di Villanova1
španělský augustiniánský světec a arcibiskup
Thomas More foto
Thomas More9
anglický renesanční humanista
Vincenc z Pauly foto
Vincenc z Pauly2
francouzský kněz, zakladatel a světec
Tereza z Avily foto
Tereza z Avily11
římskokatolická světice