Karel V. citáty

 Karel V. foto
1   1

Karel V.

Datum narození: 24. únor 1500
Datum úmrtí: 21. září 1558

Reklama

Karel V. Habsburský byl králem španělským, římským králem, císařem římským, vévodou burgundským a arcivévodou rakouským. 23. srpna 1556 postoupil svému synu Filipu II. španělský trůn a svému bratru Ferdinandovi císařskou hodnost. Díky novým državám, které získalo Španělsko v Americe, mohl Karel V. prohlašovat: „Nad mojí říší Slunce nezapadá“ Byl posledním císařem Svaté říše římské, jenž byl korunován papežem. Korunovace, kterou provedl Klement VII., neproběhla však již v Římě, jak bylo nezbytné ve středověku, ale v Bologni.

Podobní autoři

Octavianus Augustus foto
Octavianus Augustus2
zakladatel a první císař římské říše
 Josef II. foto
Josef II.23
císař
Marcus Aurelius foto
Marcus Aurelius88
císař Římské říše
Karel IV. foto
Karel IV.3
český král a císař římský
Marie Terezie foto
Marie Terezie5
rakouská královna
 Caligula foto
Caligula2
císař starého Říma, člen Julsko-klaudijská dynastie
 Theodosius I. Veliký foto
Theodosius I. Veliký1
římský císař
Titus Flavius Vespasianus foto
Titus Flavius Vespasianus2
císař starého Říma

Citáty Karel V.

Reklama

„I speak in Latin to God, Italian to Women, French to Men, and German to my Horse.“

—  Charles V, Holy Roman Emperor
Charles V may have said something in this general format, but not with this specific wording. Variants have been quoted for centuries, and the earliest known citation, itself a secondary source dating from 40 years after his death, gives two versions that both differ from the modern one. Girolamo Fabrizi d'Acquapendente's 1601 De Locutione gives: Unde solebat, ut audio, Carolus V Imperator dicere, Germanorum linguam esse militarem: Hispanorum amatoriam: Italorum oratoriam: Gallorum nobilem ("When Emperor Charles V used to say, as I hear, that the language of the Germans was military; that of the Spaniards pertained to love; that of the Italians was oratorical; that of the French was noble"). Alius vero, qui Germanus erat, retulit, eundem Carolum Quintum dicere aliquando solitum esse; Si loqui cum Deo oporteret, se Hispanice locuturum, quod lingua Hispanorum gravitatem maiestatemque prae se ferat; si cum amicis, Italice, quod Italorum dialectus familiaris sit; si cui blandiendum esset, Gallice, quod illorum lingua nihil blandius; si cui minandum aut asperius loquendum, Germanice, quod tota eorum lingua minax, aspera sit ac vehemens (Indeed another, who was German, related that the same Charles V sometimes used to say: if it was necessary to talk with God, that he would talk in Spanish, which language suggests itself for the graveness and majesty of the Spaniards; if with friends, in Italian, for the dialect of the Italians was one of familiarity; if to caress someone, in French, for no language is tenderer than theirs; if to threaten someone or to speak harshly to them, in German, for their entire language is threatening, rough and vehement"). <!-- sincere thanks to user Ehrenkater at Wikipedia Reference Desk for the translations-->

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating
Today's anniversary
Heinrich Von Kleist foto
Heinrich Von Kleist5
německý básník, dramatik, romanopisec a spisovatel novel 1777 - 1811
Tibor Déry foto
Tibor Déry3
maďarský spisovatel 1894 - 1977
José Ortega Y Gasset foto
José Ortega Y Gasset17
španělský liberální filozof a esejista 1883 - 1955
Thomas Alva Edison foto
Thomas Alva Edison30
americký vynálezce a podnikatel 1847 - 1931
Dalších 58 dnešních výročí
Podobní autoři
Octavianus Augustus foto
Octavianus Augustus2
zakladatel a první císař římské říše
 Josef II. foto
Josef II.23
císař
Marcus Aurelius foto
Marcus Aurelius88
císař Římské říše