Josef Jungmann citáty

Josef Jungmann foto

14   18

Josef Jungmann

Datum narození: 16. červenec 1773
Datum úmrtí: 14. listopad 1847

Josef Jungmann, někdy také Josef Jakub Jungmann, byl český filolog, lexikograf, spisovatel a překladatel.


„Mocí hudby, zpěvu kouzlem krotnou i sápaví lvové.“

„Kniha je zároveň s kolem, lodní plachtou, chlebem a vínem největším objevem lidského rodu.“


„V jazyku je naše národnost.“

„Cítíme netoliko, co krásného, ale i co dobrého, pravdivého jest. Cítiti jest žíti, žíti jest cítiti. Bez citu - cepenělost i smrt.“

„Komu láskou nezpůsoben žal, ten též blaho lásky nepoznal.“

„Lékaři dovozují, že mírné scházení se s druhým pohlavím k zdraví prospěšno i potřebno.“

„Původní literatura národního rázu nezastírá a co strom samorostlý ke své zemi nejlépe se hodí. Literatura samých překladů jest zahrada cizokrajnými stromy osázená. Jako národní kroj, tak původní literatura národu sluší.“

„Národy nečiní velikými především jejich velikáni, ale vyspělost nesčíslných průměrných lidí.“


„Kdo z nás může, ten pracuj, abychom lepší vlasti dochovali potomkům, než nám od předků zůstavena.“

„Právě tolik nešlechetnosti z toho pochází, když se přeceníme, jako když se nedoceníme.“

„V literatuře národ sám sebe přečká a duchovně nikdy nezhyne.“

„Tak jako nic pod sluncem, tak ani které dílo lidské naprosto ouplné a dokonalé býti nemůže.“


„Mnoho platí zvyk, kterýž činí, že každému své nejmilejší.“

„Čechem je ten, kdo česky mluví a píše, nikoli ten, kdo se k Čechům hlásí, ale mluví německy.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .