Laco Novomeský citáty

Laco Novomeský foto
12   2

Laco Novomeský

Datum narození: 27. prosinec 1904
Datum úmrtí: 4. září 1976

Ladislav Novomeský, též Laco Novomeský , byl slovenský a československý básník, publicista a politik Komunistické strany Slovenska, člen skupiny DAV, pověřenec školství a osvěty a poslanec československých zákonodárných sborů, v 50. letech pronásledovaný v rámci čistek v KSČ, v 60. letech rehabilitovaný. Wikipedia

„Bloudíme dále labyrintem bolesti, pro všechny krásy světa zakleté.“

—  Laco Novomeský

Originál: (sk) Blúdime ďalej labyrintom bolesti, pre všetky krásy sveta zakliate.
Zdroj: L. Novomeský, Romboid

„Nechci být nyní moudrý a vyčíst únorovým vítězem poklesy, které jsem svého času neviděl, nebo jsem nad nimi přimhuřoval oči. Bylo mi, přirozeně jasné, že právě zrozená socialistická moc nemůže se svými odpůrci jednat v rukavičkách. Šetrně a ohleduplně. Jakmile se socialismus dostane k moci - a i teď jsem o tom přesvědčen - je povinností socialistů chránit ho v té míře, v jaké jsou schopni ho ohrožovat jeho odpůrci. To mu nesmíme vyčítat a tuto tvrdost mu v žádném jménem nevyčítá. Ale vyčteme mu bezohledný, tvrdý přístup k "zásadám", které se socialismem nemají nic společného a byli jen pseudosocialistickymi fasádou překrývány. V bezohlavej honbě za centralizovanou mocí, za její pevností, neváhali její představitelé zneužít i státní moc - jako je bezpečnost a soudy - a v uměle nastrojení procesech odsuzovali pod různými záminkami na mnohaleté žaláře mnoho jejích odpůrců, ba ministra zahraničí Vladimíra Clementisa dokonce na smrt.“

—  Laco Novomeský

O socialismu a komunismu
Originál: (sk) Nechcem byť teraz múdry a vyčítať februárovým víťazom poklesy, ktoré som svojho času nevidel, alebo som nad nimi prižmuroval oči. Bolo mi, prirodzene jasné, že práve zrodená socialistická moc nemôže so svojimi odporcami jednať v rukavičkách. Šetrne a ohľaduplne. Akonáhle sa socializmus dostane k moci - a aj teraz som o tom presvedčený - je povinnosťou socialistov chrániť ho v tej miere, v akej sú schopní ho ohrozovať jeho odporcovia. To mu nesmieme vyčítať a túto tvrdosť mu v nijakom mene nevyčítame. Ale vyčítame mu bezohľadný, tvrdý prístup k "zásadám", ktoré so socializmom nemajú nič spoločné a boli len pseudosocialistickou fasádou prekrývané. V bezohlavej honbe za centralizovanou mocou, za jej pevnosťou, neváhali jej predstavitelia zneužiť aj štátnu moc - ako je bezpečnosť a súdy - a v umelo nastrojených procesoch odsudzovali pod rozličnými zámienkami na mnohoročné žaláre mnohých jej odporcov, ba ministra zahraničných vecí Vladimíra Clementisa dokonca na smrť.

„Socialismus bez demokracie prostě nemůže existovat, dokonce na příkladě předmnichovské republiky se mi žádá říct, že sama demokracie je jen taková silná a ve společnosti zakotvena, jak silný a společensky zakotvený je socialismus v ní. A když i potřebuje, ba mu i přiznáváme jisté nedemokratické práva na to, aby svou moc posílil a bezpečně upevnil, nepřiznává je do aleluja, navěky, ale jen na vymezený čas, který v různých zemích může a musí být rozličný. Jinak se z vlády lidu stává vláda nad lidem a ze socialismu v takové pseudo jen nepříliš přitažlivá karikatura socialismu. ... Demokracie v prvním desetiletí republiky měla kardinální nedostatky. Nevěděla přemoci mocnou vládu bohatých tříd nad ní, vládu finanční oligarchie, nevěděla vyřešit národnostní otázku v ní, t. j. aby Slováci a Češi vládli jako rovní s rovnými ...“

—  Laco Novomeský

O socialismu a komunismu
Originál: (sk) Socializmus bez demokracie proste nemôže existovať, dokonca na príklad predmníchovskej republiky sa mi žiada povedať, že sama demokracia je len taká silná a v spoločnosti zakotvená, ako silný a spoločensky zakotvený je socializmus v nej. A keď aj potrebuje, ba mu aj priznávame isté nedemokratické práva na to, aby svoju moc posilnil a bezpečne upevnil, nepriznávame ich do aleluja, naveky, ale len na vymedzený čas, ktorý v rozličných krajinách môže a musí byť rozličný. Inak sa z vlády ľudu stáva vláda nad ľudom a zo socializmu v takejto pseudodemokracii len neveľmi príťažlivá karikatúra socializmu. ... Demokracia v prvom desaťročí republiky mala kardinálne nedostatky. Nevedela premôcť mocnú vládu bohatých tried nad ňou, vládu finančnej oligarchie , nevedela vyriešiť národnostnú otázku v nej, t. j. aby Slováci a Česi vládli ako rovní s rovnými...
Zdroj: NOVOMESKÝ, L. Splátka veľkého dlhuII.Bratislava: Nadácia V. Clementisa. 1992. ISBN 80-8555-06-3,s.170-176

„Lid, který se naučil vládnout, nelze ovládat.“

—  Laco Novomeský

Originál: (sk) Ľud, ktorý sa naučil vládnuť, nemožno ovládať.

„Je taková moudrost: kleknout si před koncilem, přiznávat kardinálem blud a bloudění a bludy, raději si pokleknout, než klesnout na hranici, raději skrýt pravdu v sobě kdesi jakoby v klenotnici, pak si doznat, že se přece kroutí. Však, soudruhu Galilei, je taková moudrost?! Lež nad mudrce moudřejší je dítě, ten pohádkový chlapeček nerozumně smělý, ten chlapeček, který vykřikl hlasitě, až běda, že král je nahý, že nahý je celý.“

—  Laco Novomeský

Originál: (sk) Je taká múdrosť: kľaknúť si pred koncilom, priznávať kardinálom blud a blúdenia a bludy, radšej si pokľaknúť, než klesnúť na hranici, radšej skryť pravdu v sebe kdesi akoby v klenotnici, potom si doznať, že sa predsa krúti. Však, súdruh Galilei, je taká múdrosť?! Lež nad mudrca múdrejšie je dieťa, ten rozprávkový chlapček nerozumne smelý, ten chlapček, ktorý skríkol hlasito, až beda, že kráľ je nahý, že nahý je celý.
Zdroj: Laco Novomeský (zb. Stamodtiaľ a iné básne)

„Ó rudých rtů ženské plémě,po polibku touhou černém na obočí milujte verše dobré, procítěné, ne pouze modré básníkovy oči!“

—  Laco Novomeský

Originál: (sk) Ó rudých perí ženské plemä, po bozku túhou čiernom na obočí milujte verše dobré, precítené, nie iba modré básnikove oči!

„Tma, kterou v dálce bílým svitem lže / pod černým nebem zatemněných hvězd, přistane smutku usoužené míst, / jak temné závoje nebo temno samo. / A v té tmě samo zdání světla křísí, / jak čára na tabuli přebíjí se ní. / To slepý čas, ach, slepý čas se šmátrá podzimem, / opřený o hůl bílé břízy.“

—  Laco Novomeský

Originál: (sk) Tma, ktorú z diaľky bielym svitom klame/ pod čiernym nebom zatemnených hviezd, pristane smútku usúžených miest,/ jak temné závoje, alebo temno samé./ A v tej tme samo zdanie svetla kriesi,/ jak čiara na tabuli prebíja sa ňou./ To slepý čas, ach, slepý čas sa šmátre jeseňou,/ opretý o palicu bielej brezy.

„Uzkosti ničivé! To nic v nich strašlivé je, to nic je strašlivé: nic v ničem ztracené, ten plamen spalující, který nezahřeje, ten plamen mrazivý, ty chladné plameny.“

—  Laco Novomeský

Originál: (sk) Úzkosti ničivé! To nič v nich strašlivé je, to nič je strašlivé: nič v ničom stratené, ten plameň spaľujúci, ktorý nezahreje, ten plameň mrazivý, tie chladné plamene.

„Dobré je někdy navštívit minulost, což obličej má mrtvou a němou, a při té mŕtvote Řekne si: i to byla, to byla krása“

—  Laco Novomeský

Originál: (sk) Dobré je niekedy navštíviť minulosť, čo tvár má mŕtvu a nemú, a pri tej mŕtvote riecť si: i to bola, to bola krása.

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating

„Čas letí jak ptáci nedozírně. 1904. Na rok ten zapomněl jsem jak na svůj deštník černý v café Union.“

—  Laco Novomeský

Originál: (sk) Čas letí jak vtáci nedozierní. 1904. Na rok ten zabudol som jak na svoj dáždnik čierny v café Union.

„Vlastní matkou evropské tragédie v letech 1933 až 1945 bylo důsledné liberalistické chápání demokracie, které ovládlo západní Evropu. Banskobystrický príhovor, 1945“

—  Laco Novomeský

O politice
Originál: (sk) Vlastnou matkou európskej tragédie v rokoch 1933 až 1945 bolo dôsledné liberalistické chápanie demokracie, ktoré ovládlo západnú Európu.
Zdroj: PERNÝ, Lukáš: Kultúrna revolúcia Laca Novomeského. Bratislava : Spoločnosť Ladislava Novomeského, 2017

Podobní autoři

Ján Slota foto
Ján Slota2
slovenský člen Národní rady Slovenské republiky, člen Slove…
Jaroslav Seifert foto
Jaroslav Seifert15
československý básník a nositel Nobelovy ceny
Emil Zátopek foto
Emil Zátopek10
československý běžec
Karel Kryl foto
Karel Kryl33
český písničkář
George Harrison foto
George Harrison45
britský hudebník, bývalý člen Beatles
Paul Valéry foto
Paul Valéry45
francouzský básník, esejista a filozof
Jean Cocteau foto
Jean Cocteau44
francouzský básník, prozaik, dramatik, návrhář, boxerský ma…
Robert Aumann foto
Robert Aumann1
izraelsko-americký matematik
Tomáš Garrigue Masaryk foto
Tomáš Garrigue Masaryk130
první československý prezident
Milan Kundera foto
Milan Kundera63
český básník, dramatik a romanopisec
Dnešní výročí
José Ortega Y Gasset foto
José Ortega Y Gasset18
španělský liberální filozof a esejista 1883 - 1955
Thomas Alva Edison foto
Thomas Alva Edison60
americký vynálezce a podnikatel 1847 - 1931
Heinrich Von Kleist foto
Heinrich Von Kleist6
německý básník, dramatik, romanopisec a spisovatel novel 1777 - 1811
Alfred Binet foto
Alfred Binet5
francouzský psycholog a vynálezce prvního použitelného inte… 1857 - 1911
Dalších 63 dnešních výročí
Podobní autoři
Ján Slota foto
Ján Slota2
slovenský člen Národní rady Slovenské republiky, člen Slove…
Jaroslav Seifert foto
Jaroslav Seifert15
československý básník a nositel Nobelovy ceny
Emil Zátopek foto
Emil Zátopek10
československý běžec
Karel Kryl foto
Karel Kryl33
český písničkář
George Harrison foto
George Harrison45
britský hudebník, bývalý člen Beatles