Oldřich Uličný citáty

1   0

Oldřich Uličný

Datum narození: 29. září 1936

Prof. PhDr. Oldřich Uličný, DrSc., je český jazykovědec, bohemista a překladatel z ruštiny, slovenštiny a němčiny. V současné době působí jako vedoucí Katedry českého jazyka a literatury na Technické Univerzitě v Liberci.


„K reálnému hodnocení jazykových prostředků při kodifikaci je nezbytné dále potlačovat subjektivistické hodnotové přístupy a za kodifikačně relevantní považovat jen návrhy podložené sociolingvistickým výzkumem a statistickým šetřením.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .