Petr Sgall citáty

1   0

Petr Sgall

Datum narození: 27. květen 1926

Prof. PhDr. Petr Sgall, DrSc., je přední český jazykovědec, bohemista, odborník na obecnou lingvistiku a také bývalý profesor Ústavu formální a aplikované lingvistiky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.

Je členem Pražského lingvistického kroužku. Během celé své vědecké kariéry se zabýval také obecnou češtinou.


„Theorie může být jen tehdy vědecká, je-li v souladu s potřebami praxe. Jazyková theorie má dát vědecký podklad pro vyučování cizím jazykům i překládání z nich.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .