Pittakos z Mytilény citáty

Pittakos z Mytilény foto
2   5

Pittakos z Mytilény

Pittakos z Mytilény, byl starořecký předsokratovský filozof, politik a voják, jeden z tzv. sedmi mudrců. Mezi ně ho řadil Diogenes Laertios ale i většina ostatních, kteří sedm mudrců vyjmenovávali . Platón ho zmiňuje jen okrajově v dialogu Protagoras.

Působil ve městě Mytiléna na ostrově Lesbos . Vyznamenal se v bojích proti Aténám a získal si tak velkou vážnost. V bojích mezi aristokracií a lidovými vrstvami ho zvolili za tyrana, aby zmírnil rozpory. Připravil první psané zákony pro obyvatele města a po deseti letech despotismu se dobrovolně vzdal své tyranské funkce.

Nejslavnější citát, který se mu připisuje, zní: "Nečiň jiným to, co nechceš, aby jiní činili tobě". K dalším patří: "Odpuštění je lepší než pomsta", "Ani bohové nic nezmohou proti nutnosti", "Nic není nemožné", "Rozkoše jsou pomíjející, čest nesmrtelná", "Sliby plň, tajnosti nevyzrazuj", "Užívej starých zákonů, ale čerstvých pokrmů" či "Poznejte svou příležitost".

Fotka: Marie-Lan Nguyen, Own work / Public domain

Citáty Pittakos z Mytilény

„Whatever you rebuke your neighbor for, do not do it yourself.“

—  Pittacus of Mytilene

Apophthegms of the Seven Sages, in Early Greek Philosophy: Beginnings and Ionian Thinkers, Loeb Classical Library Volume 525 (2016), p. 145

„Know thy opportunity.“

—  Pittacus of Mytilene

As quoted by Diogenes Laërtius, i. 79.
Originál: (el) καιρὸν γνῶθι

„Even the Gods cannot strive against necessity.“

—  Pittacus of Mytilene

As quoted by Plato, Protagoras, 345d, and by Diogenes Laërtius, i. 77.

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating

„Forgiveness is better than revenge.“

—  Pittacus of Mytilene

As quoted by Diogenes Laërtius in Life of Pittacus, i. 76, citing Heraclitus as his source.
Pittacus made this remark to justify his release of his captured enemy Alcaeus.
According to William Shepard Walsh, in Handy-book of Literary Curiosities (1892), p. 392, Epictetus, quoting from the same source, gives the phrase thus: "Forgiveness is better than punishment; for the one is proof of a gentle, the other of a savage, nature."

Podobní autoři

Démokritos foto
Démokritos94
starověký řecký filozof, žák Leucippuse, zakladatel atomové…
Thalés Milétský foto
Thalés Milétský22
řecký filozof
Hérakleitos foto
Hérakleitos64
před-sokratovský řecký filozof
Ludwig Feuerbach foto
Ludwig Feuerbach18
německý filozof
Claude Adrien Helvétius foto
Claude Adrien Helvétius20
francouzský filozof
Thomas Hobbes foto
Thomas Hobbes37
anglický filozof
Seneca foto
Seneca463
římský filozof
Denis Diderot foto
Denis Diderot48
francouzský osvícenský filozof a encyklopedista
Voltaire foto
Voltaire121
francouzský spisovatel a filozof
Plútarchos foto
Plútarchos35
starověký řecký historik a filozof
Dnešní výročí
Maxim Gorkij foto
Maxim Gorkij32
ruský spisovatel 1868 - 1936
Paul McCartney foto
Paul McCartney23
anglický hudebník 1942
Michel Quoist foto
Michel Quoist17
francouzský spisovatel 1921 - 1997
Avicenna foto
Avicenna23
středověký perský učenec, lékař a filozof 980 - 1037
Dalších 48 dnešních výročí
Podobní autoři
Démokritos foto
Démokritos94
starověký řecký filozof, žák Leucippuse, zakladatel atomové…
Thalés Milétský foto
Thalés Milétský22
řecký filozof
Hérakleitos foto
Hérakleitos64
před-sokratovský řecký filozof
Ludwig Feuerbach foto
Ludwig Feuerbach18
německý filozof
Claude Adrien Helvétius foto
Claude Adrien Helvétius20
francouzský filozof