„Povaha je mnohem víc než vzdělání!“

Poslední aktualizace 8. října 2021. Historie
Arthur Schopenhauer foto
Arthur Schopenhauer129
německý filozof 1788 - 1860

Podobné citáty

Woody Allen foto

„Nedostatek vzdělání u něj víc než vyvažuje mimořádně pokročilý morální úpadek.“

—  Woody Allen americký scenárista, režisér, herec, komik, spisovatel, dramatik a hudebník 1935

Peter Ustinov foto
Robert Konieczny foto

„Věřím, že Bůh rozsévá talent stejnoměrně. Není to tak, že v Nizozemsku nebo Německu jsou architekti mnohem schopnější. Rozdíl ve výsledcích tvůrčího boje architektů vychází z úrovně vzdělání.“

—  Robert Konieczny polský architekt 1969

Originál: (pl) Uważam, że Bóg talentami sieje równo. Nie jest tak, że w Holandii czy w Niemczech architekci są bardziej zdolni. Różnica w efektach twórczych zmagań architektów wynika z poziomu edukacji.
Zdroj: [Pomysł w architekturze - rozmowa z Robertem Koniecznym, architeon.pl, 2012-05-31, 2013-12-29, http://www.architeon.pl/index.php/wiadomosci/aktualnosci/991-pomysl-w-architekturze-rozmowa-z-robertem-koniecznym.html]

Plútarchos foto
Edgar Allan Poe foto
Quintus Ennius foto
Citát „Svoboda bez vzdělání je nebezpečná, vzdělání bez svobody je zbytečné.“
John Fitzgerald Kennedy foto
Franz Grillparzer foto
Pollio Vitruvius foto

„Ani talent bez vzdělání, ani vzdělání bez talentu nemůže vytvořit dokonalého umělce.“

—  Pollio Vitruvius římský spisovatel, architekt a inženýr -80 - -15 př. n. l.

Originál: (la) NEQUE ENIM INGENIUM SINE DISCIPLINA, AUT DISCIPLINA SINE INGENIO PERFECTUM ARTIFICEM POTEST EFFICERE

Gaius Titus Petronius foto

„Vzdělání je poklad.“

—  Gaius Titus Petronius římský dvořan, předpokládaný autor Satyriconu 27 - 66

„Tituly degradují, vzdělání ne.“

—  Petr Slavíček český fyzikální chemik 1976

Zdroj: https://video.aktualne.cz/dvtv/slavicek-ucime-jako-pred-900-lety-musime-prestat-prednaset-d/r~d4755c4a23e611ea9ec9ac1f6b220ee8/

Ondřej Kania foto

„Bohužel, u nás se ještě nebere vzdělání jako investice.“

—  Ondřej Kania český podnikatel 1992

Zdroj: Časopis Reflex č. 13, 2021, str. 40-45

Georg Christoph Lichtenberg foto

„Vzdělání může produkovat listí bez ovoce.“

—  Georg Christoph Lichtenberg německý vědec, satirik 1742 - 1799

C 26

Molière foto
Gabriel Laub foto
Tento citát čeká na kontrolu.
Démokritos foto

„Vzdělání má hořké kořeny, ale sladké ovoce.“

—  Démokritos starověký řecký filozof, žák Leucippuse, zakladatel atomové teorie

Varianta: Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké ovoce.

Gabriel Laub foto

Související témata