„Dychtivost po vládě a moci je silnější než ostatní vášně.“

Poslední aktualizace 19. dubna 2020. Historie
Publius Cornelius Tacitus foto
Publius Cornelius Tacitus42
antický senátor, historik 54 - 120

Podobné citáty

Thomas More foto

„Nikdo by se neměl vydat za štěstím tak dychtivě, aby omezoval ostatních.“

—  Thomas More, kniha Utopie

Zdroj: Thomas More: Utopia. In: PERNÝ, Lukáš. Utopisti, vizionári sveta budúcnosti. Dejiny utópií a utopizmu. Martin : Matica slovenská, 2020, s. 88

Jan Zrzavý foto
Platón foto
William Congreve foto
Citát „Láska je ze všech vášní nejsilnější, neboť útočí současně na hlavu, srdce i tělo.“
Voltaire foto
Jane Austen foto
Anton Pavlovič Čechov foto
Winston Churchill foto
Molière foto

„Hoří dychtivostí mluvit - víc než my ho poslouchat.“

—  Molière francouzský dramatik a herec 1622 - 1673

Seneca foto

„Nejsilnější je ten, kdo sám sebe má v moci.“

—  Seneca římský filozof -4 - 65 př. n. l.

Seneca foto

„Nejsilnější je ten, kdo má moc nad sebou.“

—  Seneca římský filozof -4 - 65 př. n. l.

Terry Pratchett foto
Winston Churchill foto
Edgar Allan Poe foto
Edgar Allan Poe foto
Winston Churchill foto

„V tomto hříšném a žalostném světě se zkoušely a budou zkoušet mnohé způsoby vlády. Nikdo nepředstírá, že demokracie je dokonalá nebo samospasitelná. Říká se dokonce, že demokracie je nejhorší způsob vlády, s výjimkou všech ostatních způsobů, které jsme vyzkoušeli.“

—  Winston Churchill premiér Spojeného království během druhé světové války 1874 - 1965

[(en) Many forms of Government have been tried and will be tried in this world of sin and woe. No one pretends that democracy is perfect or all-wise. Indeed, it has been said that democracy is the worst form of government except all those other forms that have been tried from time to time.]
Zdroj: projev v Dolní sněmovně, 11. listopadu 1947 (The Official Report, House of Commons (5th Series), 11 November 1947, vol. 444, cc. 206–07)

Valerius maximus foto
Walter Benjamin foto
Henry David Thoreau foto
André Maurois foto

Související témata