„Lidskost je ctností ženy, šlechetnost je ctností mužů.“

Poslední aktualizace 3. června 2021. Historie
Logan Pearsall Smith foto
Logan Pearsall Smith6
americký spisovatel 1865 - 1946

Podobné citáty

Adam Smith foto

„Lidskost je ctností žen, velkodušnost ctností mužů.“

—  Adam Smith skotský morální filozof a politický ekonom 1723 - 1790

Konfucius foto

„Nepoznal jsem muže, který by miloval ctnost více než ženy.“

—  Konfucius čínský učitel, editor, politik a filozof -551 - -479 př. n. l.

Otto František Babler foto
Jaromír John foto
George Gordon Byron foto
Henry David Thoreau foto
Heinrich Heine foto
Alexander Winchell foto

„Studium vědy je ctnost. Pozornost věnovaná geologii je lidská povinnost.“

—  Alexander Winchell, kniha Walks and talks in the geological field

Originál: (en) The study of science is a virtue. Attention to geology is a human duty.
Zdroj: [Winchell, Alexander, 1890, Walks and talks in the geological field, Chautauqua press, 36, angličtina]

Peter Kreuder foto
Choderlos De Laclos foto

„Ctnost zvyšuje cenu ženy, a to i ve chvíli, kdy ji ztrácí.“

—  Choderlos De Laclos francouzský romanopisec, oficiální a armádní generál 1741 - 1803

Richard Brinsley Sheridan foto
François de La  Rochefoucauld foto
Julius Zeyer foto
Marcus Tullius Cicero foto
Russell Kirk foto
Karel Čapek foto
Jan Kollár foto

„Nejkrásnější nade všechny ctnosti ctnost, jež vlastní ctnosti ukrývá.“

—  Jan Kollár český básník, lingvista, protestantský duchovní, spisovatel a vědecký spisovatel 1793 - 1852

Honoré De Balzac foto
Seneca foto

„Nectnost se k nám plíží pod jménem ctnost.“

—  Seneca římský filozof -4 - 65 př. n. l.

Romain Rolland foto

Související témata