„Lidskost je ctností žen, velkodušnost ctností mužů.“

—  Adam Smith
Témata
ctnost, ženy, muži
Adam Smith foto
Adam Smith12
skotský morální filozof a politický ekonom 1723 - 1790

Podobné citáty

Logan Pearsall Smith foto
Konfucius foto

„Nepoznal jsem muže, který by miloval ctnost více než ženy.“

—  Konfucius čínský učitel, editor, politik a filozof -551 - -479 př. n. l.

Otto František Babler foto
Jaromír John foto
Henry David Thoreau foto
George Gordon Byron foto
Heinrich Heine foto
Seneca foto

„Ctnost lze hledat jen u ošklivé ženy.“

—  Seneca římský filozof -4 - 65 př. n. l.

Peter Kreuder foto
Alexander Winchell foto

„Studium vědy je ctnost. Pozornost věnovaná geologii je lidská povinnost.“

—  Alexander Winchell, kniha Walks and talks in the geological field
(en) The study of science is a virtue. Attention to geology is a human duty. Source: [Winchell, Alexander, 1890, Walks and talks in the geological field, Chautauqua press, 36, angličtina]

Choderlos De Laclos foto

„Ctnost zvyšuje cenu ženy, a to i ve chvíli, kdy ji ztrácí.“

—  Choderlos De Laclos francouzský romanopisec, oficiální a armádní generál 1741 - 1803

Richard Brinsley Sheridan foto
Julius Zeyer foto
Marcus Tullius Cicero foto
Seneca foto

„Nectnost se k nám plíží pod jménem ctnost.“

—  Seneca římský filozof -4 - 65 př. n. l.

François de La  Rochefoucauld foto
Jan Kollár foto

„Nejkrásnější nade všechny ctnosti ctnost, jež vlastní ctnosti ukrývá.“

—  Jan Kollár český básník, lingvista, protestantský duchovní, spisovatel a vědecký spisovatel 1793 - 1852

Georg Christoph Lichtenberg foto
Baruch Spinoza foto
Stefan Kisielewski foto

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

x