„Lidskost je ctností žen, velkodušnost ctností mužů.“

—  Adam Smith
Témata
muži, ženy, ctnost
Adam Smith foto
Adam Smith9
skotský morální filozof a politický ekonom 1723 - 1790
Reklama

Podobné citáty

Logan Pearsall Smith foto
  Konfucius foto

„Nepoznal jsem muže, který by miloval ctnost více než ženy.“

—  Konfucius čínský učitel, editor, politik a filozof -550 - -478 př. n. l.

Reklama
George Gordon Byron foto
Otto František Babler foto
Jaromír John foto
Peter Kreuder foto
Henry David Thoreau foto
Alexander Winchell foto
Reklama
Heinrich Heine foto
 Seneca foto

„Ctnost lze hledat jen u ošklivé ženy.“

—  Seneca římský filozof -4 - 65 př. n. l.

Richard Brinsley Sheridan foto
Choderlos De Laclos foto

„Ctnost zvyšuje cenu ženy, a to i ve chvíli, kdy ji ztrácí.“

—  Choderlos De Laclos francouzský romanopisec, oficiální a armádní generál 1741 - 1803

Reklama
Julius Zeyer foto
François de La  Rochefoucauld foto
Jan Kollár foto

„Nejkrásnější nade všechny ctnosti ctnost, jež vlastní ctnosti ukrývá.“

—  Jan Kollár český básník, lingvista, protestantský duchovní, spisovatel a vědecký spisovatel 1793 - 1852

Stefan Kisielewski foto
Další