„Podívej, jak se jediná svíčka dokáže vzepřít temnotě a vymezit její hranice.“

—  Anne Frank, Holokaust : původ, události a příběhy mimořádné odvahy / Philip Steele. Praha : Dobrovský s.r.o., 2018
Anne Frank foto
Anne Frank20
židovská dívka, oběť holokaustu 1929 - 1945
Reklama

Podobné citáty

  Konfucius foto

„Je lepší rozsvítit, byť jen malou svíčku, než proklínat temnotu.“

—  Konfucius čínský učitel, editor, politik a filozof -550 - -478 př. n. l.

Edna St. Vincent Millayová foto

„Moje svíčka hoří na obou koncích;
Nebude trvat noc;
Ale, ah, moji nepřátelé, a oh, mí přátelé -
To dává krásné světlo.“

—  Edna St. Vincent Millayová 1892 - 1950

Původní znění: My candle burns at both ends; It will not last the night; But, ah, my foes, and, oh, my friends — It gives a lovely light.
Reklama
Anthony de Mello foto
 František z Assisi foto

„Veškerá tma na světě nemůže uhasit světlo jediné svíčky.“

—  František z Assisi katolický světec a zakladatel františkánského řádu 1182 - 1226

Původní znění: All the darkness in the world cannot extinguish the light of a single candle.
François de La  Rochefoucauld foto
Lev Nikolajevič Tolstoj foto
Citát „Lepší je zapálit alespoň malou svíčku než proklínat tmu.“
  Konfucius foto

„Lepší je zapálit alespoň malou svíčku než proklínat tmu.“

—  Konfucius čínský učitel, editor, politik a filozof -550 - -478 př. n. l.

Lev Nikolajevič Tolstoj foto
Reklama
Anthony de Mello foto
Bohuslav Březovský foto
Thor Heyerdahl foto
Kami Garcia foto
Reklama
Kami Garcia foto
Jostein Gaarder foto
Kami Garcia foto
Kami Garcia foto
Další