„Důvod, proč jsme na sebe tak pyšní je, že jsme sami sebe tak neznalí.“

Originál: (en) The reason why we are so proud of ourselves is because we are so ignorant of ourselves.
Zdroj: Ibid., s. 160.

Převzato z Wikiquote. Poslední aktualizace 3. června 2021. Historie

Podobné citáty

John Flavel foto

„Ti, kdo znají Boha, budou pokorní, a ti, kdo znají sebe, nemohou být pyšní.“

—  John Flavel anglický presbyteriánský kněz 1627 - 1691

Originál: (en) They that know God will be humble, and they that know themselves, cannot be proud.
Zdroj: The whole works of John Flavel: late minister of the gospel at Dartmouth, Devon. Svazek II., s. 412.

Lennox Lewis foto
Sri Chinmoy foto
Jan Hus foto

„Z neznalosti sebe povstává pýcha, z neznalosti Boha vzchází zoufalství.“

—  Jan Hus český římskokatolický kněz, reformátor a kazatel 1369 - 1415

Zdroj: kázání z 5.prosince 1404, cit. dle Na každý den 2015. Kalich Praha 2014, s.197

Vladimír Renčín foto
Václav Šimerka foto

„Nedokonalost lidského přesvědčení se rovná součinu z neznalosti jeho důvodů.“

—  Václav Šimerka český matematik, fyzik, filosof a kněz 1819 - 1887

Zdroj: Václav Šimerka, phil.muni.cz https://www.phil.muni.cz/fil/scf/komplet/simrka.html

John Galsworthy foto
Lao-c' foto
Jonathan Edwards foto
Michael Jackson foto
Kurt Tucholský foto

„Byl velmi pyšný na to, že není pyšný.“

—  Kurt Tucholský německý spisovatel a novinář 1890 - 1935

Mark Twain foto
Jean Paul Sartre foto

„Když jsou lidé průměrní, neznamená to, že musí být skromní. Naopak, jsou pyšní na to, že jsou průměrní.“

—  Jean Paul Sartre francouzský existenciální filosof, dramatik, prozaik, scenárista, politický aktivista, autor životopisů a literární kri… 1905 - 1980

Chybí zdroj

Jacques-Yves Cousteau foto

„Jestliže má člověk z jakéhokoliv důvodu příležitost vést mimořádný život, nemá právo ponechat si své zážitky jen pro sebe.“

—  Jacques-Yves Cousteau francouzský námořní důstojník, průzkumník, ochránce přírody, filmař, inovátor, vědec, fotograf, spisovatel a výzkumník 1910 - 1997

Ruth Chang foto
Anthony de Mello foto

Související témata