„Pravda není vždy nejlepším základem pro štěstí.“

Originál

Truth is not always the best basis for happiness. There are certain lies which may constitute a far better and more secure foundation of happiness. There are people who perish when their eyes are opened.

Zdroj: The Autobiography of Wilhelm Stekel (1950), p. 206

Poslední aktualizace 8. července 2019. Historie
Wilhelm Stekel foto
Wilhelm Stekel3
1868 - 1940

Podobné citáty

Jerome Klapka Jerome foto
Valeriu Butulescu foto
Jan Mukařovský foto

„Antropologického základu bude se umění dobírat vždy a znovu cestami, po kterých dosud nešlo….“

—  Jan Mukařovský český esejista, estetik, literární teoretik a vysokoškolský pedagog 1891 - 1975

Zdroj: SUS, Oleg. Antropologická konstanta a kategorie náhodnosti v surrealistické estetice. Problémy literárnej Avantgardy Konferencia Slovenskej akademie vied v Smoleniciach 25.a 27. októbra 1965. Bratislava: SAV 1968

Freya Madeline Starková foto

„To je jen v Anglii, že pravda tvoří základ morálky.“

—  Freya Madeline Starková britská cestovatelka a spisovatelka 1893 - 1993

Originál: (en) It is only in England that truth is made a basis of morality.
Zdroj: [The Freya Stark story, Harper & brothers, 1953, 113, anglicky]

Bohumil Hrabal foto

„Měl jsem vždy štěstí v neštěstí.“

—  Bohumil Hrabal český romanopisec a spisovatel 1914 - 1997

Percy Bysshe Shelley foto
Jan Pavel II. foto
William James foto
Benjamin Disraeli foto

„Čin nemusí vždy přinést štěstí, ale bez činu není štěstí.“

—  Benjamin Disraeli britský konzervativní politik, spisovatel, aristokrat a premiér 1804 - 1881

„Emigrace je vždy neštěstí.“

—  Raisa Davidovna Orlova-Kopeleva ruská spisovatelka 1918 - 1989

Originál: (de) Emigration ist immer ein Unglück.
Zdroj: [Gestorben - Raissa Orlowa-Kopelew, spiegel.de, 1989-06-05, 2015-06-18, http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-13493587.html]

Son-mjong Mun foto
William Blake foto
Jan Amos Komenský foto

„Základem zdraví a štěstí je střídmost ve všem, v jídle, v pití i v jiných požitcích. To je tajemství dlouhověkosti.“

—  Jan Amos Komenský český barokní spisovatel, filozof, náboženský spisovatel, pedagog, politický spisovatel a vědecký spisovatel 1592 - 1670

Zdroj: [Rodina, V, 1, 1974, 25, sk]

Lope De Vega foto
Jules Romains foto

„Štěstí je vždy to, co za něj právě pokládáme.“

—  Jules Romains francouzský spisovatel 1885 - 1972

Varianta: Štěstí je vždy to, co za ně právě pokládáme.

Gaius Titus Petronius foto
William Shakespeare foto

„Mnohem lepší je žít bez štěstí než bez lásky.“

—  William Shakespeare anglický básník a dramatik 1564 - 1616

Varianta: Je mnohem lepší žít bez štěstí než bez lásky.

George Orwell foto
Václav Havel foto

Související témata