„Pamatuj, že náboženské povinnosti nejsou závislé na lidských institucí, že spravedlivé srdce, je opravdovým božím chrámem ... Mluv pravdu, konej dobro, to je důležité; aby člověk plnil své povinnosti na zemi ... pracujeme pro sebe tím, že na sebe zapomínáme .... jen naděje spravedlivého člověka nás nikdy nelže.“

Zdroj: ROUSSEAU, Jean-Jacques. Emil alebo o výchove. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo. 1956, s. 345

Převzato z Wikiquote. Poslední aktualizace 3. června 2021. Historie

Podobné citáty

Doris Kearnsová Goodwinová foto
Martin Luther King foto

„Je důležité vidět, že jsou období, kdy jsou lidmi vytvořené zákony v nesouladu s mravními zákony, jsou období, kdy jsou lidské zákony v rozporu s věčným, Božím právem. Když taková situace nastane, máš povinnost je porušit!“

—  Martin Luther King americký duchovní, aktivista a vůdce v americkém hnutí občanských práv 1929 - 1968

Zdroj: Martin Luther King, Ale i když ne http://www.novyzivot.cz/?lang=cs&action=z-krestanske-tradice&id=490 (český překlad kázání)

Rabíndranáth Thákur foto
Vincenc z Pauly foto

„Boží dobrota od nás vyžaduje, abychom nikdy, ale nikdy nekonali dobro proto, abychom se tím stali důležitými.“

—  Vincenc z Pauly francouzský kněz, zakladatel a světec 1581 - 1660

Zdroj: https://citato.cz/autor/vincenc-z-pauly?page=4

Vítězslav Nezval foto
Thomas Jefferson foto
Vincenc z Pauly foto

„Boží dobrota od nás žádá nikdy a nikde nekonat dobro proto, abychom působili důležitě.“

—  Vincenc z Pauly francouzský kněz, zakladatel a světec 1581 - 1660

Zdroj: https://citato.cz/autor/vincenc-z-pauly?page=4

Josef Škvorecký foto
Fjodor Michajlovič Dostojevskij foto
Gabriel Laub foto
Matthew Henry foto

„Je časté, že ti, kteří nechtějí konat svou povinnost, předstírají, že nemohou.“

—  Matthew Henry teolog z Walesu 1662 - 1714

Originál: (en) It is common for those that will not do their duty to pretend they cannot.
Zdroj: [Henry, Matthew, Commentary to the Whole Bible: Proverbs, Chapter XXVI., http://www.ccel.org/ccel/henry/mhc3.Prov.xxvii.html, 6.9.2006, 3.2.2015, Christian Classic Ethereal Library, angličtina]

Jiddu Krišnamurtí foto
Václav Havel foto
Markéta Irglová foto

„Chci vám všem moc poděkovat. Je to velká událost nejen pro nás, ale i pro všechny ostatní nezávislé hudebníky a umělce, kteří se neustále protloukají. Skutečnost, že tu dnes stojíme a že v ruce držíme tuhle sošku, je dokladem toho, že jakkoli velké máte sny, jsou možné. Je to spravedlivé vůči všem, kdo mají odvahu snít a nevzdávají se. Tahle píseň byla napsána z pohledu naděje a naděje nás nakonec všechny spojuje, jakkoli se jeden od druhého lišíme.“

—  Markéta Irglová česká skladatelka, zpěvačka a herečka 1988

děkovná řeč, kterou pronesla roku 2008 poté, co obdržela se svým přítelem Glenem Hansardem Cenu akademie pro nejlepší filmovou píseň
Zdroj: [Marek, Čech, Zázrak z Valmezu dosáhl až na filmového Oscara, iHNed.cz, http://ihned.cz/c4-10102860-23073820-000000_d, 2008-03-02, 2008-03-03, 2014-01-19]

Xenofón foto
Marcus Tullius Cicero foto
Maxmilián Kolbe foto
Giulietta Masina foto

Související témata