„Postupuj podle takových zásad, u nichž bys mohl jednoznačně žádat, aby se staly všeobecnými zákony.“

Immanuel Kant foto
Immanuel Kant63
německý filozof 1724 - 1804
Reklama

Podobné citáty

 Epiktétos foto
Publilius Syrus foto

„Existuje všeobecný zákon, který přikazuje rodit se a umírat.“

—  Publilius Syrus latinský spisovatel 100
Lex universa est, quae iubet nasci et mori.

Reklama
Erich von Manstein foto
Sigmund Freud foto
Dexter Yager foto
Kemal Atatürk foto
Jean Jacques Rousseau foto
László Kövér foto

„Česká republika a Slovenská republika se neměly vůbec stát členy unie, pokud součástí jejich právního řádu je zákon vycházející ze zásady kolektivní viny.“

—  László Kövér maďarský politik 1959
Source: [Že ČR nepatří do EU? Šéf maďarského parlamentu měl asi špatný den, reagoval Chovanec, novinky.cz, 2015-11-13, 2015-12-17, http://www.novinky.cz/domaci/389119-ze-cr-nepatri-do-eu-sef-madarskeho-parlamentu-mel-asi-spatny-den-reagoval-chovanec.html]

Immanuel Kant foto
William Wilberforce foto

„Jak odlišné v tolika ohledech, jak protikladné by byla dva systémy morálky, z nichž jeden by byl utvořen pouze podle obecně přijímaných mravních zásad křesťanského světa, a druhý na základě zkoumání svatých Písem!“

—  William Wilberforce anglický politik 1759 - 1833
O Bibli, (en) How different, nay, in many respects, how contradictory, would be the two systems of mere morals, of which the one should be formed from the commonly received maxims of the Christian world, and the other from the study of the holy Scriptures! Source: Ibid., s. 13

„Šariát je právem Alláha a nikoli státu. Identifikuji se s francouzským národem a chtěl bych, aby zavedl takové zásady, které dovolí prožívat víru nejen v privátním prostoru. Jsou to zásady božského práva, tedy Alláha.“

—  Abdelkader Sadouni
Source: [Rémi Brague: Každý pravověrný muslim musí usilovat o prosazení šariátu, radiovaticana.cz, 2016-08-13, 2016-08-16, http://radiovaticana.cz/clanek.php4?id=24231]

Pavel Tigrid foto

„Mluvit můžeš s leckým, ale udržuj si zásady.“

—  Pavel Tigrid český ministr kultury ČR, novinář a spisovatel 1917 - 2003

Stanislav Kostka Neumann foto

„Bližní bližnímu je lhostejný; toť normální a všeobecný fakt, sociální zákon, od něhož je nám vycházeti, a nikoli od lásky člověka k člověku, která jest výjimečný případ a jako písek nespolehlivá, proměnlivá a nestálá. Na lásce k bližnímu nedá se pranic budovati.“

—  Stanislav Kostka Neumann český anarchista, básník, esperantista, literární kritik, novinář, politický spisovatel, překladatel, spisovatel a výtv… 1875 - 1947
Source: [Neuman, Stanislav Kostka, Stati a projevy. II. 1904-1907, http://ucl.cas.cz/edicee/soubory-del/spisy-satnislava-k-neumanna/221-stati-a-projevy-ii, Odeon, 1966, Praha, 1, 765, „Socialismus", článek, 9, cnb000489587]

Marcus Aurelius foto
Immanuel Kant foto

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“