„V čase svého života snaž se žít – žít tak, aby se do této radostné doby vyměřené jak tobě, tak ostatním, kterých se ty sám svým životem dotýkáš, nevloudil děs ani smrt. Hledej dobro všude kolem sebe, a když nalezneš, vylákej ho z úkrytu a dovol, ať se hrdě zaskví v plné kráse. Vdechni duši a tělu alespoň nějaký smysl, neboť tak lze vzdorovat smrti. Odkrývej ve všem jen to zářivé a nezkažené. Posiluj odvahu v každém srdci – třeba ji jen hanebnost našeho krutého světa zavalila bolestí a samotou. Nevšímej si věcí příliš nápadných, jelikož nejsou hodny bystrého oka a laskavého srdce. Nad nikoho se nepovyšuj, před nikým se neponižuj. Pamatuj, že každý člověk je obdobou tebe samotného. Neber na sebe cizí vinu, nepyšni se cizí nevinou. Chovej v opovržení zlobu a hrubost, ale ne hrubého či zlého člověka. V tom by ses měl vyznat. Nestyď se za něhu a vlídnost, nastane-li však v čase tvého života chvíle, kdy je třeba zabít, učiň tak bez slitování. V čase svého života snaž se žít – žít tak, abys v onom čase zázraků nepřisypával na horu bídy a zármutku tohoto světa další valounky, žít tak, aby ses mohl usmívat nad nekonečnou blažeností a tajemstvím života.“

—  William Saroyan, český překlad Věra Pourová, Eminent, Praha 1999
Reklama

Podobné citáty

Jacek Poniedziałek foto
 Ptahhotep foto
Reklama
John Barrymore foto
Hermes Trismegistos foto
Lars Saabye Christensen foto
Alan Lakein foto
Kurt Cobain foto

„Život je plýtvání časem a čas je plýtvání životem, takže se pojďme všichni opít a přežít nejlepší chvíle našich životů.“

—  Kurt Cobain frontman skupiny Nirvana 1967 - 1994

Původní znění: Life is a waste of time and time is a waste of life, so let's all get wasted and have the time of our lives.
Aurelius Augustinus foto
Reklama
Gabriel Laub foto
Steve Jobs foto
Mahátma Gándhí foto
Reklama
 Sókratés foto
Ray Kurzweil foto
Ralph Smart foto
Další