„Vy, kteří řídíte věci veřejné, nač třeba vám používati trestů? Milujte ctnost a lid bude ctnostný. Ctnosti muže vysoko postaveného jsou jako vítr; ctnosti muže obyčejného jsou jako tráva; tráva, vane-li přes ni vítr, shýbá se.“

Převzato z Wikiquote. Poslední aktualizace 21. prosince 2020. Historie
Henry David Thoreau foto
Henry David Thoreau132
americký autor a přírodovědec 1817 - 1862

Podobné citáty

Valeriu Butulescu foto
Konfucius foto

„Nepoznal jsem muže, který by miloval ctnost více než ženy.“

—  Konfucius čínský učitel, editor, politik a filozof -551 - -479 př. n. l.

Logan Pearsall Smith foto
Adam Smith foto

„Lidskost je ctností žen, velkodušnost ctností mužů.“

—  Adam Smith skotský morální filozof a politický ekonom 1723 - 1790

Voltaire foto
Giovanni Bosco foto
Peter Kreuder foto
Russell Kirk foto
Jean Jacques Rousseau foto

„Ctnost je pouze souladem soukromé vůle s veřejnou…“

—  Jean Jacques Rousseau ženevský filozof 1712 - 1778

Zdroj: ROUSSEAU, Jean-Jacques. Rozpravy. 2. vyd. Praha: Svoboda, 1989, s. 167, cit. podle PERNÝ, Lukáš. Rousseau a filozofia dejín (rigorózní práce). Prešov: Prešovská univerzita, 2019, s. 52
Ref: cs.wikiquote.org - Jean-Jacques Rousseau / Výroky / Ověřené

Richard Brinsley Sheridan foto
Madonna foto
William Shakespeare foto

„Chovejte se, jako kdybyste určité ctnosti, které třeba vůbec nemáte.“

—  William Shakespeare anglický básník a dramatik 1564 - 1616

Chybí zdroj

Marcel Proust foto
Aegidius Římský foto
Stefan Zweig foto

„Nač žijeme, když vítr zavane stopu hned za naším střevícem.“

—  Stefan Zweig rakouský básník, překladatel a romanopisec 1881 - 1942

Karel Čapek foto
Karel Čapek foto

Související témata