„(Právo je) souhrn podmínek, za nichž lze libovůli jednoho spojit s libovůlí druhého pod obecným zákonem svobody.
Metafysika mravů, AA VI.230.“

Převzato z Wikiquote. Poslední aktualizace 14. června 2021. Historie
Immanuel Kant foto
Immanuel Kant65
německý filozof 1724 - 1804

Podobné citáty

Immanuel Kant foto
Crispus Caius Sallustius foto
Karel Havlíček Borovský foto
Karel Havlíček Borovský foto

„Jedna nepravda ze sebe rodí tisíce jiných a jedna libovůle zruší na tisíce pravd.“

—  Karel Havlíček Borovský český básník, literární kritik, novinář, politický spisovatel, satirik a spisovatel 1821 - 1856

Přisuzované

Edgar Allan Poe foto
Marcus Aurelius foto
Immanuel Kant foto
John Stuart Mill foto
Jean Jacques Rousseau foto
Jean Jacques Rousseau foto
William Wilberforce foto

„Jak odlišné v tolika ohledech, jak protikladné by byla dva systémy morálky, z nichž jeden by byl utvořen pouze podle obecně přijímaných mravních zásad křesťanského světa, a druhý na základě zkoumání svatých Písem!“

—  William Wilberforce anglický politik 1759 - 1833

Originál: (en) How different, nay, in many respects, how contradictory, would be the two systems of mere morals, of which the one should be formed from the commonly received maxims of the Christian world, and the other from the study of the holy Scriptures!
Zdroj: Ibid., s. 13

Jean Jacques Rousseau foto

„Pramenem všech zákonů je obecná vůle. Spravedlivé zákony jednají v souladu s obecnou vůlí.“

—  Jean Jacques Rousseau ženevský filozof 1712 - 1778

Zdroj: ROUSSEAU, Jean-Jacques. Rozpravy. 2. vyd. Praha: Svoboda, 1989, s. 182, 183

Eva Jiřičná foto
Immanuel Kant foto
Seneca foto
Ambrosius Theodosius Macrobius foto

„Dobré zákony vznikají ze špatných mravů.“

—  Ambrosius Theodosius Macrobius evropský spisovatel 5. století 370 - 430

Originál: (la) LEGES BONAE EX MALIS MORIBUS PROCREANTUR

Milan Kundera foto
Avicenna foto

„Zákony mají být přizpůsobeny mravům a zvykům různých národů.“

—  Avicenna středověký perský učenec, lékař a filozof 980 - 1037

Související témata