John Stuart Mill citáty

John Stuart Mill foto

16   159

John Stuart Mill

Datum narození: 20. květen 1806
Datum úmrtí: 8. květen 1873
Další jména: J.S Mill, John S. Mill

John Stuart Mill byl anglický filosof, empirik, politický ekonom a liberální politik.„Svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého.“

„Jeden člověk, který v něco věří se vyrovná devadesátidevíti, kteří mají pouze zájem.“


„Hlavní příčinou přehlédnutí jsou předem přijaté názory.“

„Ten, koho nenávidíš, musí být Tvé nenávisti hoden.“

„Naučil jsem se být šťastný tím, že jsem své touhy omezoval, místo abych je uspokojoval.“

„Účelem výchovy je učinit jednotlivce pokud možno způsobilým, aby nejprve založil vlastní štěstí a potom štěstí bytostí jiných.“

„Láska k moci a láska ke svobodě jsou ve věčném sporu.“

„Příčinou poloviny chyb je špatný návyk přestat přemýšlet, když se už věc nezdá být sporná.“


„Manželství je jediné nevolnictví, které zákon připouští.“

„Nejsilnějším lékem na stáří je láska.“

„Nejsilnějším prostředkem proti stárnutí je láska.“

„Práva a zájmy každého člověka jsou nejlépe hájeny tehdy, když je může hájit sám.“


„Historie je plná faktů dokazujících, že pravda byla umlčena pronásledováním.“

„Tyranie dělá z lidí cyniky.“

„Učedník, od něhož nikdy nežádáme nic takového, co vykonat nemůže, nikdy neudělá všechno, co může.“

„Manželství je jediné zákonem povolené nevolnictví.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .