„Četba Božího slova pozvedá naši duši, aby nás nepřemohlo zoufalství, a na druhé straně v nás vyvolává bázeň, aby námi nezmítala vichřice pýchy.“

— Aurelius Augustinus

Aurelius Augustinus foto
Aurelius Augustinus67
raně křesťanský teolog a filozof 354 - 430
Reklama

Podobné citáty

Jan Hus foto

„Z neznalosti sebe povstává pýcha, z neznalosti Boha vzchází zoufalství.“

— Jan Hus český římskokatolický kněz, reformátor a kazatel 1369 - 1415

Albert Camus foto
Reklama
Marcus Fabius Quintilianus foto
 Voltaire foto

„Pokora je skromnost duše, lék proti pýše.“

—  Voltaire francouzský spisovatel a filozof 1694 - 1778

André Maurois foto
Carl Gustav Jung foto

„Bylo až příliš mnoho těch, kteří se stali obětí velikosti svých vlastních slov.“

— Carl Gustav Jung švýcarský psychiatr a psychoterapeut, který založil analytickou psychologii 1875 - 1961
Duše moderního člověka

Otto František Babler foto
 Voltaire foto

„Nekonečná malost bývá provázena nekonečnou pýchou.“

—  Voltaire francouzský spisovatel a filozof 1694 - 1778

Reklama
 Voltaire foto

„Nekonečnou malost provází bezmezná pýcha.“

—  Voltaire francouzský spisovatel a filozof 1694 - 1778

Jane Austen foto
Julius Fučík foto

„Šířka četby nikterak ještě nezaručuje šířku obzoru.“

— Julius Fučík český novinář a politický spisovatel 1903 - 1943

Reklama
Laura Bushová foto
Marcel Proust foto

„Při četbě ze sebe vždycky trochu rádi vystupujeme a cestujeme.“

— Marcel Proust francouzský romanopisec, kritik a esejista 1871 - 1922

Bertrand Russell foto

„Moderní humor, to je někdy skrývané zoufalství.“

— Bertrand Russell logik a jeden z prvních analytických filozofů 1872 - 1970

Další