„Četba Božího slova pozvedá naši duši, aby nás nepřemohlo zoufalství, a na druhé straně v nás vyvolává bázeň, aby námi nezmítala vichřice pýchy.“

— Aurelius Augustinus

Aurelius Augustinus foto
Aurelius Augustinus60
raně křesťanský teolog a filozof 354 - 430
Reklama

Podobné citáty

Jan Hus foto

„Z neznalosti sebe povstává pýcha, z neznalosti Boha vzchází zoufalství.“

— Jan Hus český římskokatolický kněz, reformátor a kazatel 1369 - 1415

André Maurois foto
Reklama
Albert Camus foto
 Šalamoun foto
 Voltaire foto

„Pokora je skromnost duše, lék proti pýše.“

—  Voltaire francouzský spisovatel a filozof 1694 - 1778

Emil Hácha foto

„Po veliké vichřici, která s námi toliko otřásla, stojíme nadále pohromadě a pracujeme....“

— Emil Hácha český československý politik, politický vězeň, právník, překladatel a soudce 1872 - 1945
z rozhlasového projevu na Vánoce 1938

Marcel Proust foto

„Při četbě ze sebe vždycky trochu rádi vystupujeme a cestujeme.“

— Marcel Proust francouzský romanopisec, kritik a esejista 1871 - 1922

Julius Fučík foto

„Šířka četby nikterak ještě nezaručuje šířku obzoru.“

— Julius Fučík český novinář a politický spisovatel 1903 - 1943

Reklama
Laura Bushová foto
Marcus Fabius Quintilianus foto
Mark Twain foto
Jane Austen foto
Reklama
Martin Luther foto

„Slovo boží je opravdovým nebeským chlebem a nejlepším pokrmem pro duši.“

— Martin Luther německý mnich, kněz a profesor teologie, klíčová postava protestantské reformace 1483 - 1546

Francois Mauriac foto
John Locke foto
Další