„Vášeň není hřích, hříchem je chlad.“

Christian Friedrich Hebbel foto
Christian Friedrich Hebbel38
německý básník a dramatik 1813 - 1863
Reklama

Podobné citáty

Christian Friedrich Hebbel foto
Thomas Hobbes foto
Reklama
Charles Spurgeon foto

„Nechceš-li smrt hříchu, budeš mít hřích k smrti. Není jiná možnost. Nezemřeš-li hříchu, zemřeš pro hřích. Nezničíš-li hřích, hřích zničí tebe.“

—  Charles Spurgeon britský kazatel, autor a pastor 1834 - 1892
O hříchu obecně, (en) If you will not have death unto sin, you shall have sin unto death. There is no alternative. If you do not die to sin, you shall die for sin. If you do not slay sin, sin will slay you. Source: Spurgeon at His Best: Over 2200 Striking Quotations from the World's Most Exhaustive and Widely-read Sermon Series. S. 323.

John Charles Ryle foto

„Opuštěný hřích je jeden z nejlepších důkazů odpuštěného hříchu.“

—  John Charles Ryle anglikánský biskup 1816 - 1900
(en) Sin forsaken is one of the best evidences of sin forgiven. Source: [Ryle, John Charles, Simplicity in preaching, a few short hints, https://archive.org/stream/simplicityinpre00rylegoog#page/n32/mode/2up, William Hunt and Company, London, 1882, 48, 28, angličtina]

Fjodor Michajlovič Dostojevskij foto
René Depestre foto

„Nejtěžší hřích je pro mě naprostý opak toho, jak hřích vidí křesťanství. Hřích je nevidět krásy života.“

—  René Depestre haitský spisovatel 1926
Source: Depestre, René, iliteratura.cz http://www.iliteratura.cz/Clanek/13157/depestre-rene

Charles Spurgeon foto

„Pamatuj, že Pán Ježíš přišel odejmout hřích třemi způsoby; přišel vzít trest za hřích, moc hříchu a nakonec, přítomnost hříchu.“

—  Charles Spurgeon britský kazatel, autor a pastor 1834 - 1892
O Kristu, (en) Remember that the Lord Jesus came to take away sin in three ways; He came to remove the penalty of sin, the power of sin, and, at last, the presence of sin. Source: All of Grace. S. 54.

John Bunyan foto

„Nic ti nemůže ublížit, než hřích; nic mě nemůže zarmoutit, než hřích; nic tě nemůže snížit před nepřáteli, než hřích.“

—  John Bunyan anglický křesťanský spisovatel a kazatel 1628 - 1688
O hříchu, (en) Nothing can hurt thee but sin; nothing can grieve me but sin; nothing can make thee base before thy foes but sin. Source: [Bunyan, John, 1831, The works of that eminent servant of Christ, John Bunyan: minister of the gospel and formerly Pastor of a Congregatin at Bedford, Vol. 2, Nathan Whiting, 210, angličtina]. Dostupné online. https://books.google.cz/books?id=Pm5TAAAAYAAJ&pg/

Joseph Caryl foto

„Ježíš Kristus nás přišel spasit z našich hříchů, ne nás spasit v našich hříších.“

—  Joseph Caryl 1602 - 1673
O Bohu a Kristu, (en) Jesus Christ came to save us from our sins, not to save us in our sins. Source: [Caryl, Joseph, Joel Edson Rockwell, Seed thoughts, or, Selections from Caryl's exposition of Job, https://archive.org/stream/seedthoughtsorse00cary#page/n5/mode/2up, Presbyterian Board of Publication, Philadelphia, 1869, 194, 151, angličtina]

Charles Spurgeon foto

„Nevíra je matka neřesti; je to matka hříchu; a je tedy, pravím, zlo jako mor – vůdčí hřích.“

—  Charles Spurgeon britský kazatel, autor a pastor 1834 - 1892
O hříších jednotlivě, (en) Unbelief is the mother of vice; it is the parent of sin; and, therefore, I say it is a pestilent evil - a master sin. Source: [Spurgeon, Charles, The Sin of Unbelief: A Sermon (No. 3), delivered on Sabbath Morning, January 14, 1855, http://www.spurgeon.org/sermons/0003.htm, 11.2.2016, The Spurgeon Archive, angličtina]

Oscar Wilde foto
John Flavel foto

„Ač hřích přinesl rolníkovi pot, nepotit se by nyní rozmnožilo jeho hřích.“

—  John Flavel anglický presbyteriánský kněz 1627 - 1691
O hříchu a hříších, (en) Though sin brought in the husbandman's sweat, yet now not to sweat would increase his sin. Source: Ibid., s. 27.

Ralph Venning foto

„Můžeme zavdat příčinu hříchům jiných lidí svým příkladem, a čím je příklad význačnější, tím je nakažlivější. Významní lidé nemohou hřešit v malém měřítku, protože jsou příklady; hříchy velitelů velí; hříchy vládců vládnou; hříchy učitelů učí.“

—  Ralph Venning ministr anglicky 1621 - 1673
(en) We may occasion other man’s sins by example, and the more eminent the example, the more infectious it is. Great men cannot sin at a low rate because they are examples; the sins of commanders are commanding sins; the sins of rulers are ruling sins; the sins of teachers are teaching sins. Source: COMPILED BY I.D.E. THOMAS. The golden treasury of Puritan quotations. Edinburgh: Banner of Truth Trust, 1977. Reprinted 2007. ISBN 08-515-1249-6. S. 96 (anglicky).

Søren Kierkegaard foto

„Hřích je zoufalství.“

—  Søren Kierkegaard dánský filosof a teolog 1813 - 1855

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“