„Jako se nám přikazuje, abychom poslouchali představené, ve věcech dovolených a čestných …, tak se nám přikazuje, abychom se jim vzepřeli tváří v tvář, když žijí v rozporu s božskými přikázáními.“

—  Jan Hus, kniha O církvi

Zdroj: http://libor.mypage.cz/menu/citaty Stěna Husova domu v Kostnici

Převzato z Wikiquote. Poslední aktualizace 11. prosince 2020. Historie
Jan Hus foto
Jan Hus69
český římskokatolický kněz, reformátor a kazatel 1369 - 1415

Podobné citáty

Ulpianus foto
Aurelius Augustinus foto
Valeriu Butulescu foto
Arthur Schopenhauer foto
Italo Svevo foto
Marcus Aurelius foto
William Perkins foto

„V Bohu je jen jeden záměr, ale ten nezamýšlí všechny věci stejně, a v různých ohledech tu stejnou věc zamýšlí a nezamýšlí. Přeje si obrácení Jeruzaléma, tak, že to schvaluje jako samo v sobě dobrou věc, v tom, že ji přikazuje a lidi k ní napomíná, a v tom, že poskytuje vnější prostředky jejich obrácení. Ale nezamýšlí ji v tom, že neuložil jejich obrácení účinně vypůsobit.“

—  William Perkins anglický kněz a puritánský teolog 1558 - 1602

Originál: (en) There is but one will in God: yet doth it not equally will all things, but in divers respects it doth will and nill the same thing. He willeth the conversion of Jerusalem, in that he approveth it as a good thing in itself: in that he commands it, and exhorts men to it: in that he gives them all outward means of their conversion. He wills it not, in that he did not decree to effectually work their conversion.

PERKINS, William. A Treatise of God’s Free Grace, and Man’s Free Will. Cambridge: Printed by John Legat And are to be sold at the signe of the Crowne in Pauls Churchyard by Simon Waterson, 1601. S 44-47 (anglicky).

Slava Polunin foto
Oldřich Nový foto

„Abychom dokázali velké věci, musíme žít, jako bychom nikdy neměli zemřít.“

—  Oldřich Nový český dabér, divadelní ředitel, filmový režisér, herec, herec, podnikatel, režisér, scenárista a zpěvák 1899 - 1983

Démokritos foto
Ha Thanh Špetlíková foto

„Vidím to na rodičích: než aby jeli na dovolenou, přepočítají si, kolik by je stálo, kdyby neotevřeli. To je zřejmě největší rozdíl mezi generací našich rodičů a námi: rodiče žijí, aby pracovali, my pracujeme, abychom žili.“

—  Ha Thanh Špetlíková česká herečka a kostýmní výtvarnice vietnamského původu 1989

Zdroj: [Z Ordinace k hlavní roli. „Miss Hanoi nabídne vhled do vietnamské komunity,“ slibuje Ha Thanh Špetlíková, rozhlas.cz, 2018/07/05, 2018/07/10, https://radiozurnal.rozhlas.cz/z-ordinace-k-hlavni-roli-miss-hanoi-nabidne-vhled-do-vietnamske-komunity-slibuje-7560343]

Sókratés foto

„Nežijeme, abychom jedli, ale jíme, abychom žili.“

—  Sókratés klasický řecký filozof -470 - -399 př. n. l.

Martin Luther foto

„Není bezpečné ani čestné jednat v rozporu s vlastním svědomím.“

—  Martin Luther německý mnich, kněz a profesor teologie, klíčová postava protestantské reformace 1483 - 1546

Karl Marx foto
Jásir Arafat foto
George Orwell foto

„Tváří v tvář trýzni není hrdinů.“

—  George Orwell, kniha 1984

Kniha 1984

Context: Za nic na světě si člověk nemůže přát znásobení bolesti. Když jde o bolest, může si člověk přát jediné: aby přestala. Nic na světě není tak zlé jako fyzické utrpení. Tváří v tvář takové trýzni není hrdinů, není hrdinů, opakoval si v duchu, když se svíjel na zemi, bezmocně svíraje zchromlou levou paži.

Tento překlad čeká na kontrolu. Je překlad správně?
Alexandre Dumas starší foto
Joseph Addison foto

Související témata