„Používání masitých pokrmů a v menší míře zvířecích výrobků má za následek, že udržuje lidské vědomí omezené na hledisko, které je ovlivněno zvířecími sklony. Má-li se lidské vědomí stát ryze lidským, musí se osvobodit od závislosti na takových potravinách a takových výrobcích, jejichž buněčná substance je přirozeně takovými sklony prostoupena.“

Poslední aktualizace 3. června 2021. Historie

Podobné citáty

Jan Werich foto
Carl Gustav Jung foto
Thomas Hobbes foto
Eckhart Tolle foto
Sebastián Wortys foto
Michael Jackson foto
Citát „Lidské i zvířecí duše pocházejí z duše světa a jsou s ní téže povahy, to jest božské.“
Anaxagorás foto
Marcus Tullius Cicero foto
Malcolm X foto
Stanisław Jerzy Lec foto

„Vznik lidského vědomí z neurofyziologické činnosti mozku je nepochopitelný.“

—  Miroslav Plzák český psychiatr, psychoterapeut, publicista a vědecký spisovatel 1925 - 2010

Publius Cornelius Tacitus foto
Platón foto
Rosika Schwimmerová foto

„Nemám pochopení pro nacionalismus, pouze pro celosvětové vědomí sounáležitosti k lidskému rodu.“

—  Rosika Schwimmerová maďarská aktivistka 1877 - 1948

Originál: (en) I have no sense of nationalism, only a cosmic consciousness of belonging to the human family.
Zdroj: [September 11: Rosika Schwimmer, Pacifist and Feminist, jewishcurrents.org, 2013-09-10, 2013-09-18, http://jewishcurrents.org/september-11-rosika-schwimmer-pacifist-and-feminist-20872]

Henry Cabot Lodge foto

Související témata