„Ctnost ženy není hluboká jako moře, ale zloba její nemá konce jako svět.“

Převzato z Wikiquote. Poslední aktualizace 21. prosince 2020. Historie
Julius Zeyer foto
Julius Zeyer37
český spisovatel 1841 - 1901

Podobné citáty

Honoré De Balzac foto
Christian Dietrich Grabbe foto
William Shakespeare foto
Jan Kollár foto

„Pravda nemá ustoupit zlobě.“

—  Jan Kollár český básník, lingvista, protestantský duchovní, spisovatel a vědecký spisovatel 1793 - 1852

Jack Kerouac foto
Osho foto
Karel Čapek foto
Menandros foto
François-René de Chateaubriand foto
Logan Pearsall Smith foto
Citát „Povaha ženy je jako moře. Poddá se nejlehčímu vánku a odolá nejtěžší bouři.“
Vítězslav Nezval foto
Honoré De Balzac foto
Victor Hugo foto
Friedrich Nietzsche foto
Karel Havlíček Borovský foto

„Svět je pořád stejný,
lidé ho nezmění:
plivni si stokrát do moře,
ono se nezpění.“

—  Karel Havlíček Borovský, Křest svatého Vladimíra

Zdroj: Křest svatého Vladimíra, Zpěv V. — Bezbožnost v Rusích, https://cs.wikisource.org/wiki/K%C5%99est_svat%C3%A9ho_Vladim%C3%ADra/Zp%C4%9Bv_V.

Adam Smith foto

„Lidskost je ctností žen, velkodušnost ctností mužů.“

—  Adam Smith skotský morální filozof a politický ekonom 1723 - 1790

Jaromír John foto

„Člověk nemá býti otrokem svých neřestí, ale také nemá být otrokem svých ctností.“

—  Jaromír John český novinář, romanopisec, spisovatel a vědecký spisovatel 1882 - 1952

Vítězslav Nezval foto

Související témata