„Nejmenší hříšníci činívají největší pokání.“

František Vymazal foto
František Vymazal127
český lingvista a překladatel 1841 - 1917

Podobné citáty

Charles Spurgeon foto

„Hříšník nemůže bez pomoci Ducha svatého činit pokání a věřit o nic víc, než může stvořit svět.“

—  Charles Spurgeon britský kazatel, autor a pastor 1834 - 1892
O Duchu svatém, (en) A sinner can no more repent and believe without the Holy Spirit's aid than he can create a world. Source: Spurgeon at His Best: Over 2200 Striking Quotations from the World's Most Exhaustive and Widely-read Sermon Series. S. 107

Joseph Caryl foto

„Odpustit hřích, nebo projevit hříšníkům milost, je akt o kterém Bůh vyjadřuje, že je mu nakloněnější, nebo v něm má větší zalíbení, než v záhubě hříšníků.“

—  Joseph Caryl 1602 - 1673
O Bohu a Kristu, (en) To forgive sin, or to show mercy to sinners, is an act to which God declares Himself more inclined, or better pleased with, than to destroy sinners. Source: [Caryl, Joseph, An exposition with practicall observations continued upon the thirty second, the thirty third, and the thirty fourth chapters of the booke of Job: being the substance of forty-nine lectures, delivered at Magnus neare the Bridge, London, https://archive.org/stream/expositionwithpr00cary#page/810/mode/2up, M. Simmons, London, 1661, 918, 811, angličtina]

Thomas Brooks foto

„Ač na pravé pokání nikdy není pozdě, pozdní pokání bývá zřídkakdy pravé.“

—  Thomas Brooks anglický puritánský 1608 - 1680
Nezařazené, (en) Though true repentance is never too late, yet late repentance is seldom true.

Charles Spurgeon foto

„Pamatuj, že ten, kdo skutečně činil pokání, není nikdy se svým pokáním spokojen.“

—  Charles Spurgeon britský kazatel, autor a pastor 1834 - 1892
O pokání, (en) Remember the man who truly repents is never satisfied with his own repentance. Source: All of Grace. S. 90.

Lev Nikolajevič Tolstoj foto
Charles Spurgeon foto

„Pokání roste jako roste víra. Nemyl se o tom; pokání není věcí dnů či týdnů. (…) Ne, je to celoživotní ctnost, jako víra sama.“

—  Charles Spurgeon britský kazatel, autor a pastor 1834 - 1892
O pokání, (en) Repentance grows as faith grows. Do not make any mistake about it; repentance is not a thing of days and weeks. (…) No; it is the grace of a lifetime, like faith itself. Source: Ibid., s119.

Charles Spurgeon foto

„Pokání musí vykopat základy, ale svatost vztyčí stavbu a pokládá svrchní kámen. Pokání je vyčištění odpadků z chrámu hříchu; svatost staví nový chrám, který zdědí Bůh náš Pán. Pokání a touha po svatosti nemohou být nikdy odděleny.“

—  Charles Spurgeon britský kazatel, autor a pastor 1834 - 1892
O pokání, (en) Repentance must dig the foundations, but holiness shall erect the structure, and bring forth the top-stone. Repentance is the clearing away of the rubbish of the past temple of sin; holiness builds the new temple which the Lord our God shall inherit. Repentance and desires after holiness never can be separated. Source: [Spurgeon, Charles, Christ’s First and Last Subject: A Sermon (No. 329), delivered on Sabbath Morning, August 19th, 1860, www.ccel.org/ccel/spurgeon/sermons06.xxx_1.html, 1.6.2005, 8.2.2016, Christian Classic Ethereal Library, angličtina]

Ralph Venning foto

„K tomu musíme říci, že Ten, který zaslíbil dát odpuštění těm, kdo činí pokání, nezaslíbil dát pokání těm, kdo činí hřích.“

—  Ralph Venning ministr anglicky 1621 - 1673
(en) To this we must say that He who promised forgiveness to them that repent has not promised repentance to them that sin. Source: Ibid., s. 101.

Charles Spurgeon foto

„Pokání a víra jsou neznovuzrozeným odporné; raději by opakovali tisíc formálních modliteb, než vyronili jednu jedinou slzu pravého pokání.“

—  Charles Spurgeon britský kazatel, autor a pastor 1834 - 1892
O pokání, (en) Repentance and faith are distasteful to the unregenerate; they would sooner repeat a thousand formal prayers than shed a solitary tear of true repentance. Source: [Spurgeon, Charles, The Necessity of Regeneration: A Sermon (No. 3121), published on Thursday, December 3, 1908, http://www.ccel.org/ccel/spurgeon/sermons54.xlix.html, 1.6.2005, 8.2.2016, Christian Classic Ethereal Library, angličtina]

Oscar Wilde foto
Charles Spurgeon foto

„Děti budou své otce napodobovat v jejich neřestech, zřídkakdy v jejich pokání.“

—  Charles Spurgeon britský kazatel, autor a pastor 1834 - 1892
O rodině, (en) Children will imitate their fathers in their vices, seldom in their repentance. Source: [Spurgeon, Charles, Manasseh: A Sermon (No. 105), delivered on Sabbath Morning, November 30, 1856, http://www.spurgeon.org/sermons/0105.htm, 8.2.2016, The Spurgeon Archive, angličtina]

Jacques de Vitry foto
John Charles Ryle foto
Amaru foto
Charles Spurgeon foto

„Hřích a peklo jsou sezdáni, dokud pokání neprohlásí jejich rozvod.“

—  Charles Spurgeon britský kazatel, autor a pastor 1834 - 1892
O pekle, (en) Sin and Hell are married unless repentance proclaims the divorce. Source: [Spurgeon, Charles, Vessels Of Mercy—A Sermon Of Self-Examination: A Sermon (No. 327), delivered on Sabbath Morning, August 5, 1860, http://www.ccel.org/ccel/spurgeon/sermons06.xli.html, 1.6.2005, 8.2.2016, Christian Classic Ethereal Liberary, angličtina]

Oscar Wilde foto
Seneca foto

„Slunce vychází i pro hříšníky.“

—  Seneca římský filozof -4 - 65 př. n. l.

Martin Luther foto

„Odpustek nenahrazuje ani první ani druhý díl pokání, tedy lítost nebo vyznání hříchů, ale jen třetí, tedy zadostiučinění.“

—  Martin Luther, kniha Promluva o odpustcích a milosti
Potvrzené, Source: Martin Luther: Promluva o odpustcích a milosti. ( český překlad http://www.novyzivot.cz/?lang=cs&action=z-krestanske-tradice&id=568)

William Christopher Handy foto

„Blues - hlas hříšníka v den znovuzrození.“

—  William Christopher Handy američan blues skladatel a hudebník 1873 - 1958

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

x