Anglické citáty o životě

Anglické citáty o životě. Objevte známé i méně známé anglické citáty, motta a výroky. Citáty v angličtině s překladem.

Nejlepší anglické citáty o životě

Neale Donald Walsch foto

„Life begins at the end of your comfort zone.“
Život začíná tam, kde končí vaše komfortní zóna.

—  Neale Donald Walsch American writer 1943

Tennessee Williams foto

„I've got the guts to die. What I want to know is, have you got the guts to live?“
Mám odvahu zemřít. Co chci vědět je, zda máš ty odvahu žít?

—  Tennessee Williams, Cat on a Hot Tin Roof

Zdroj: Cat on a Hot Tin Roof

Albert Einstein foto

„Life is like riding a bicycle. To keep your balance you must keep moving.“
Život je jako jízda na kole. Abyste udrželi balanc, musíte se neustále pohybovat dopředu.

—  Albert Einstein German-born physicist and founder of the theory of relativity 1879 - 1955

Letter to his son Eduard (5 February 1930), as quoted in Walter Isaacson, Einstein: His Life and Universe (2007), p. 367
1930s

Robert Frost foto

„In three words I can sum up everything I've learned about life — It goes on.“
Ve třech slovech můžu shrnout všechno, co jsem se naučil o životě: Život jde dál.

—  Robert Frost American poet 1874 - 1963

As quoted in The Harper Book of Quotations (1993) edited by Robert I. Fitzhenry, p. 261
General sources
Varianta: In three words I can sum up everything I've learned about life: it goes on.

Charles Bukowski foto

„Some people never go crazy. What truly horrible lives they must lead.“
Někteří lidé se nikdy nezblázní. Jaký hrozný život musí vést.

—  Charles Bukowski American writer 1920 - 1994

Varianta: Some people never go crazy. What truly horrible lives they must lead.

Tupac Shakur foto

„Don't live to fight, fight to live.“
Nežij, abys bojoval. Bojuj, abys žil.

—  Tupac Shakur rapper and actor 1971 - 1996

Zdroj: Resurrection, 1971-1996

Winston S. Churchill foto

„The greatest lesson in life is to know that even fools are right sometimes.“
Největší životní lekcí je, že i blbci mají někdy pravdu.

—  Winston S. Churchill Prime Minister of the United Kingdom 1874 - 1965

John Lennon foto

„Count your age by friends, not years. Count your life by smiles, not tears.“
Počítejte svůj věk přáteli, ne roky. Hodnoť svůj život počtem úsměvů, nikoliv slz.

—  John Lennon English singer and songwriter 1940 - 1980

Erwin Rommel foto

„Sweat saves blood, blood saves lives, but brains saves both.“
Dřina zachraňuje krev, krev zachraňuje životy. A zdravý rozum zachraňuje obojí.

—  Erwin Rommel German field marshal of World War II 1891 - 1944

Sören Kierkegaard foto

„Life can only be understood backwards; but it must be lived forwards.“
Život může být pochopen jen pohledem nazpět, ale prožíván musí být směrem kupředu.

—  Sören Kierkegaard Danish philosopher and theologian, founder of Existentialism 1813 - 1855

Varianta: Life can only be understood going backward, but must be lived going forward.

Související témata

Všechny anglické citáty o životě

Celkem 482 citátů, filtrovat:

Ernesto Che Guevara foto

„We cannot be sure of having something to live for unless we are willing to die for it.“
Nemůžeme si být jisti, zda máme důvod žít, dokud za něj nejsme ochotni zemřít.

—  Ernesto Che Guevara Argentine Marxist revolutionary 1928 - 1967

As quoted in Wise Guys : Brilliant Thoughts and Big Talk from Real Men (2005) by Allan Zullo, p. 36

John Lennon foto

„You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us. And the world will live as one.“
Můžeš říct, že jsem snílek, ale nejsem jediný. Doufám, že se k nám jednoho dne přidáš. A svět bude žít jako jeden muž.

—  John Lennon English singer and songwriter 1940 - 1980

Lyrics, Imagine (1971 album)

Friedrich Nietzsche foto

„Sometimes people don't want to hear the truth because they don't want their illusions destroyed.“
Někdy lidé nechtějí slyšet pravdu, protože si nechtějí zničit své iluze.

—  Friedrich Nietzsche German philosopher, poet, composer, cultural critic, and classical philologist 1844 - 1900

Kurt Cobain foto

„There are a lot of things I wish I would have done, instead of just sitting around and complaining about having a boring life.“
Je spousta věcí, které si přeji, abych udělal, namísto toho abych tu jen vysedával a stěžoval si na svůj nudný život.

—  Kurt Cobain American musician and artist 1967 - 1994

Marcus Aurelius foto

„It is not death that a man should fear, but he should fear never beginning to live.“
Není to smrt, které by se měl člověk bát, ale měl by se bát, že nikdy nezačne žít.

—  Marcus Aurelius, kniha Hovory k sobě

Zdroj: Meditations

Benjamin Disraeli foto
Orson Welles foto

„We're born alone, we live alone, we die alone. Only through our love and friendship can we create the illusion for the moment that we're not alone.“
Rodíme se osamoceni, žijeme sami, umíráme sami. Jen skrze lásku a přátelství můžeme na chvíli vytvořit iluzi, že sami nejsme.

—  Orson Welles American actor, director, writer and producer 1915 - 1985

Albert Einstein foto

„There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is.“
Existují dva způsoby, jak žít život. Ten první je myslet si, že nic není zázrak. Ten druhý je myslet si, že všechno je zázrak.

—  Albert Einstein German-born physicist and founder of the theory of relativity 1879 - 1955

As quoted in Journal of France and Germany (1942–1944) by Gilbert Fowler White, in excerpt published in Living with Nature's Extremes: The Life of Gilbert Fowler White (2006) by Robert E. Hinshaw, p. 62. From the context http://books.google.com/books?id=_2qfZRp9SeEC&lpg=PP1&pg=PA62#v=onepage&q&f=false it seems that White did not specify whether he had heard Einstein himself say this or whether he was repeating a quote that had been passed along by someone else, so without a primary source the validity of this quote should be considered questionable.
Some have argued that elsewhere Einstein defined a "miracle" as a type of event he did not believe was possible—Einstein on Religion by Max Jammer (1999) quotes on p. 89 from a 1931 conversation Einstein had with David Reichinstein, where Reichinstein brought up philosopher Arthur Liebert's argument that the indeterminism of quantum mechanics might allow for the possibility of miracles, and Einstein replied that Liebert's argument dealt "with a domain in which lawful rationality [determinism] does not exist. A 'miracle,' however, is an exception from lawfulness; hence, there where lawfulness does not exist, also its exception, i.e., a miracle, cannot exist." ("Dort, wo eine Gesetzmässigkeit nicht vorhanden ist, kann auch ihre Ausnahme, d.h. ein Wunder, nicht existieren." D. Reichenstein, Die Religion der Gebildeten (1941), p. 21). However, it is clear from the context that Einstein was stating only that miracles cannot exist in a domain (quantum mechanics) where lawful rationality does not exist. He did not claim that miracles could never exist in any domain. Indeed, Einstein clearly believed, as seen in many quotations above, that the universe was comprehensible and rational, but he also described this characteristic of the universe as a "miracle". In another example, he is quoted as claiming belief in a God, "Who reveals Himself in the lawful harmony of the world."
As quoted in From Yale to Jail: The Life Story of a Moral Dissenter (1993) by David T. Dellinger, p. 418
Disputed
Varianta: There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle.
Varianta: There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle.

Tom Hiddleston foto

„We all have two lives. The second begins when you realize you only have one.“
Všichni máme dva životy. Druhý začíná, když si uvědomíte, že máte pouze jeden.

—  Tom Hiddleston English actor, producer and musical performer 1981

Albert Schweitzer foto

„There are two means of refuge from the misery of life — music and cats.“
Existují dva způsoby útočiště před bídou světa - hudba a kočky.

—  Albert Schweitzer French-German physician, theologian, musician and philosopher 1875 - 1965

Varianta: There are two means of refuge from the miseries of life: music and cats.

Woody Allen foto

„Life is divided into the horrible and the miserable.“

—  Woody Allen American screenwriter, director, actor, comedian, author, playwright, and musician 1935

Confucius foto

„Life is really simple, but we insist on making it complicated.“
Život je opravdu jednoduchý, ale trváme na jeho zkomplikování.

—  Confucius Chinese teacher, editor, politician, and philosopher -551 - -479 př. n. l.

Attributed on the internet but not found in print prior to an attribution in Aero Digest, Vols. 58–59, 1949, p. 115 https://books.google.com/books?id=q2ofAQAAMAAJ&dq=%22Life+is+simple%22+but+we+insist+on+making+it+complicated&focus=searchwithinvolume&q=%22Life+is+simple%22+
Misattributed, Not Chinese

Ralph Waldo Emerson foto

„It is not the length of life, but the depth.“
Nejde o délku života, ale hloubku života.

—  Ralph Waldo Emerson American philosopher, essayist, and poet 1803 - 1882

George Sand foto

„There is only one happiness in life, to love and be loved.“
V životě je jen jediné štěstí, milovat a být milován.

—  George Sand French novelist and memoirist; pseudonym of Lucile Aurore Dupin 1804 - 1876

Bob Marley foto

„Better to die fighting for freedom then be a prisoner all the days of your life.“
Raději zemřít v boji za svobodu, než být vězněm do konce svého života.

—  Bob Marley Jamaican singer, songwriter, musician 1945 - 1981

Citát „It is not true that people stop pursuing dreams because they grow old, they grow old because they stop pursuing dreams.“
Gabriel García Márquez foto

„It is not true that people stop pursuing dreams because they grow old, they grow old because they stop pursuing dreams.“
Není pravda, že lidé přestávají následovat sny, protože stárnou, stárnou, protože přestávají následovat své sny.

—  Gabriel García Márquez Colombian writer 1927 - 2014

Marcus Aurelius foto

„Dwell on the beauty of life. Watch the stars, and see yourself running with them.“
Zabývejte se krásou života. Sledujte hvězdy a uvidíte, jak s nimi běžíte.

—  Marcus Aurelius, kniha Hovory k sobě

Zdroj: Meditations

Johnny Depp foto

„Breathe. It’s only a bad day, not a bad life.“
Zhluboka se nadechni. Je to jen špatný den, nikoli špatný život.

—  Johnny Depp American actor, film producer, and musician 1963

Johnny Depp foto

„There are four questions of value in life… What is sacred? Of what is the spirit made? What is worth living "for, and what is worth dying for? The answer to each is same. Only love.“
Existují čtyři otázky životních hodnot... Co je posvátné? Z čeho je stvořena duše? Za co stojí žít a za co stojí umřít? Odpověď na všechny je stejná. Láska.

—  Johnny Depp American actor, film producer, and musician 1963

George Eliot foto

„For the growing good of the world is partly dependent on unhistoric acts; and that things are not so ill with you and me as they might have been is half owing to the number who lived faithfully a hidden life, and rest in unvisited tombs.“
Za růst dobra ve světě z větší části vděčíme nehistorickým událostem. To, že to s námi ještě není tak zlé, je především právě díky těm nesčetným lidem, kteří poctivě žili svůj život stranou vší pozornosti a odpočívají v hrobech, k nimž nikdo nechodí.

—  George Eliot, kniha Middlemarch

Zdroj: Middlemarch

Oscar Wilde foto

„Most people are other people. Their thoughts are someone else's opinions, their lives a mimicry, their passions a quotation.“
Většina lidí jsou jinými lidmi. Jejich myšlenky jsou názory někoho jiného, jejich životy nepodobeninou, jejich touhy citacemi.

—  Oscar Wilde, kniha De Profundis

De Profundis (1897)

Milkha Singh foto

„You can achieve anything in life. It just depends on how desperate you are to achieve it.“

—  Milkha Singh Indian track and field athlete 1935

The Race of My Life: An Autobiography Milkha Singh (2013)

Albert Einstein foto

„Anyone who has never made a mistake has never tried anything new.“
Ten, kdo se nikdy nedopustil chyby, se nikdy nepokusil o něco nového.

—  Albert Einstein German-born physicist and founder of the theory of relativity 1879 - 1955

Varianta: A person who never made a mistake never tried anything new.

Charles Bukowski foto

„Life's as kind as you let it be.“
Život je tak laskavý, jak to dovolíš.

—  Charles Bukowski, kniha Hot Water Music

Zdroj: Hot Water Music

Martin Luther King, Jr. foto

„Our lives begin to end the day we become silent about things that matter.“
Naše životy začnou končit dnem, kdy mlčíme o věcech, na kterých záleží.

—  Martin Luther King, Jr. American clergyman, activist, and leader in the American Civil Rights Movement 1929 - 1968

Zdroj: I Have a Dream: Writings and Speeches That Changed the World

„Share our similarities, celebrate our differences.“
Sdílejme naši podobnost, oslavujme naši rozdílnost.

—  M. Scott Peck American psychiatrist 1936 - 2005

Martin Luther King, Jr. foto

„No one really knows why they are alive until they know what they'd die for.“
Nikdo opravdu neví, proč je naživu, dokud neví, na co zemřel.

—  Martin Luther King, Jr. American clergyman, activist, and leader in the American Civil Rights Movement 1929 - 1968

Martin Luther King, Jr. foto

„A man who won't die for something is not fit to live.“
Člověk, který není ochoten pro něco zemřít, není hoden toho, aby žil.

—  Martin Luther King, Jr. American clergyman, activist, and leader in the American Civil Rights Movement 1929 - 1968

Varianta: If a man hasn’t found something he will die for, he isn’t fit to live.
Zdroj: The Autobiography of Martin Luther King, Jr.

Martin Luther King, Jr. foto

„I have a dream that my four little children will one day live in a nation, where they won´t be judged by the color of their skin, but by the contente of their character.“
Mám sen, že moje čtyři malé děti jednou budou žít v národě, kde je nebudou soudit podle barvy jejich pleti, ale podle jejich charakteru.

—  Martin Luther King, Jr. American clergyman, activist, and leader in the American Civil Rights Movement 1929 - 1968

Varianta: I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character.

Jack London foto

„Life is not always a matter of holding good cards, but sometimes, playing a poor hand well.“
Život není vždy o tom držet dobré karty, ale občas zahrát dobře i s prázdnýma rukama.

—  Jack London American author, journalist, and social activist 1876 - 1916

As quoted in Sacred Journey of the Peaceful Warrior (1991) by Dan Millman, p. 78
Life’s not a matter of holding good cards, but sometimes playing a poor hand well.
As quoted in "They Came to Write in Hawai‘i" by Joseph Theroux, in Spirit of Aloha (March/April 2007)

Jane Austen foto

„For what do we live, but to make sport for our neighbors and laugh at them in our turn?“
Proč bychom byli na světě, než abychom poskytovali povyražení svým bližním a na oplátku se opět sami na jejich účet zasmáli?

—  Jane Austen, kniha Pýcha a předsudek

Zdroj: Pride and Prejudice (1813)

Eckhart Tolle foto

„It is not uncommon for people to spend their whole life waiting to start living.“

—  Eckhart Tolle German writer 1948

Zdroj: The Power of Now: A Guide to Spiritual Enlightenment

Eleanor Roosevelt foto

„Never mistake knowledge for wisdom. One helps you make a living; the other helps you make a life.“
Nikdy si nepleť poznání s moudrostí. Jeden ti pomůže vydělat si na živobytí; druhý ti pomůže vytvořit život.

—  Eleanor Roosevelt American politician, diplomat, and activist, and First Lady of the United States 1884 - 1962

Vincent Van Gogh foto

„Be clearly aware of the stars and infinity on high. Then life seems almost enchanted after all.“
Buďte si jasně vědomi hvězd a nekonečna. Pak se život zdá být skoro jako začarovaný.

—  Vincent Van Gogh Dutch post-Impressionist painter (1853-1890) 1853 - 1890

Jean Paul Sartre foto

„Better to die on one's feet than to live on one's knees.“

—  Jean Paul Sartre French existentialist philosopher, playwright, novelist, screenwriter, political activist, biographer, and literary cri… 1905 - 1980

Henry David Thoreau foto
Viktor E. Frankl foto

„Those who have a 'why' to live, can bear with almost any 'how'.“
Ti, kdo mají ”proč“ žít, dokážou snést skoro jakékoliv “jak“.

—  Viktor E. Frankl, kniha A přesto říci životu ano

Zdroj: Quoted in Man's Search for Meaning and attributed to Friedrich Nietzsche.

Richard Bach foto

„Don't be dismayed at goodbyes. A farewell is necessary before you can meet again. And meeting again, after moments or lifetimes, is certain for those who are friends.“

—  Richard Bach American spiritual writer 1936

Illusions : The Adventures of a Reluctant Messiah (1977)
Zdroj: Illusions: The Adventures of a Reluctant Messiah

Richard Bach foto

„The bond that links your true family is not one of blood, but of respect and joy in each other's life. Rarely do members of one family grow up under the same roof.“

—  Richard Bach American spiritual writer 1936

Illusions : The Adventures of a Reluctant Messiah (1977)
Zdroj: Illusions: The Adventures of a Reluctant Messiah

Daisaku Ikeda foto
Daisaku Ikeda foto
Richard Bach foto

„I gave my life to become the person I am right now. Was it worth it?“
Obětoval jsem svůj život, abych se stal člověkem, kterým jsem nyní. Stálo to za to?

—  Richard Bach American spiritual writer 1936

Albert Einstein foto

„The world is a dangerous place to live, not because of the people who are evil, but because of the people who don't do anything about it.“
Svět je nebezpečné místo k životu, ne kvůli lidem, kteří jsou zlí, ale kvůli lidem, kteří s tím nic neudělají.

—  Albert Einstein German-born physicist and founder of the theory of relativity 1879 - 1955

Varianta: The world is dangerous, not because of those who do evil, but because of those who look on and do nothing.

Robert A. Heinlein foto

„Women and cats will do as they please, and men and dogs should relax and get used to the idea.“
Ženy a kočky dělají, co chtějí, a muži a psi by se měli uklidnit a zvyknout si na to.

—  Robert A. Heinlein, Time Enough for Love

Time Enough for Love (1973)

Paramahansa Yogananda foto

„There is a magnet in your heart that will attract true friends. That magnet is unselfishness, thinking of others first; when you learn to live for others, they will live for you.“
Ve vašem srdci je magnet, který přitahuje opravdové přátele. Tímto magnetem je nesobeckost, která myslí především na druhé; když se naučíte žít pro druhé, budou oni žít pro vás.

—  Paramahansa Yogananda Yogi, a guru of Kriya Yoga and founder of Self-Realization Fellowship 1893 - 1952

Gabriel García Márquez foto

„What matters in life is not what happens to you but what you remember and how you remember it.“
Nezáleží na tom, co se v životě stane, ale co si pamatujete a jak si to pamatujete.

—  Gabriel García Márquez, kniha Living to Tell the Tale

Living to Tell the Tale (2002)
Varianta: Life is not what one lived, but what one remembers and how one remembers it in order to recount it.

Henry David Thoreau foto

„And the cost of a thing it will be remembered as the amount of life it requires to be exchanged for it.“
A cena věci bude pamatována jako množství života, které vyžaduje za výměnu.

—  Henry David Thoreau, Walden

After December 6, 1845
Journals (1838-1859)
Zdroj: Walden

John Lennon foto

„Life is what happens to you while you're busy making other plans.“
Život je to, co se děje, když se zabýváme jinými věcmi.

—  John Lennon English singer and songwriter 1940 - 1980

"Beautiful Boy (Darling Boy)"; similar expressions were used by others prior to Lennon's use of this line, and have been attributed to Betty Talmadge, Thomas La Mance, Margaret Millar, William Gaddis, and Lily Tomlin, but the earliest known published occurrence was the 1957 attribution of "Life is what happens to us while we are making other plans." to Allen Saunders in Reader's Digest, according to The Quote Verifier : Who Said What, Where, and When (2006) by Ralph Keyes
Lyrics, Double Fantasy (1980)
Varianta: Life is what happens to you while you're busy making other plans.
Varianta: Life is what happens while you are making other plans.

Charles Bukowski foto

„We are here to laugh at the odds and live our lives so well that Death will tremble to take us.“
Jsme tu proto, abychom se smáli na blbostech a žili naše životy tak dobře, že se i smrt bude chvět, když si po nás přijde.

—  Charles Bukowski American writer 1920 - 1994

Laozi foto

„Give a man a fish and you feed him for a day. Teach him how to fish and you feed him for a lifetime.“

—  Laozi semi-legendary Chinese figure, attributed to the 6th century, regarded as the author of the Tao Te Ching and founder of… -604

This quotation has been misattributed to Laozi; its origin is actually unknown (see "give a man a fish and you feed him for a day; teach a man to fish and you feed him for a lifetime" on Wiktionary). This quotation has also been misattributed to Confucius and Guan Zhong.
Misattributed

Arthur Rubinstein foto
Eleanor Roosevelt foto

„Life was meant to be lived, and curiosity must be kept alive. One must never, for whatever reason, turn his back on life.“
Život byl určen k tomu, aby se žil a k tomu potřebujete neutuchající zvídavost. Člověk se nikdy nesmí, z jakéhokoli důvodu, životu obrátit zády.

—  Eleanor Roosevelt American politician, diplomat, and activist, and First Lady of the United States 1884 - 1962

Preface (December 1960) to The Autobiography of Eleanor Roosevelt (1961), p. xix

Victor Hugo foto

„You have enemies? Good. That means you’ve stood up for something, sometime in your life.“
Máte nepřátele? Dobře. To znamená, že jste se někdy ve svém životě za něco postavili.

—  Victor Hugo, kniha Things Seen

Often attributed to Churchill, this thought was originally expressed by the French author Victor Hugo in Villemain (1845), as follows: You have enemies? Why, it is the story of every man who has done a great deed or created a new idea. It is the cloud which thunders around everything that shines. Fame must have enemies, as light must have gnats. Do not bother yourself about it; disdain. Keep your mind serene as you keep your life clear.
Villemain is a brief segment taken from Hugo’s Choses Vues (Things Seen), a running journal Hugo kept of events he witnessed. The original French versions of these journals were published after Hugo's death.
Misattributed

Stephen Hawking foto

„Life would be tragic if it weren't funny.“
Život by byl tragédií, kdyby nebyl vtipný.

—  Stephen Hawking British theoretical physicist, cosmologist, and author 1942 - 2018

As quoted in "The Science of Second-Guessing", The New York Times (12 December 2004)

Elbert Hubbard foto

„Do not take life too seriously – you will never get out of it alive.“
Neberte život příliš vážně, stejně z něho nevyváznete živí.

—  Elbert Hubbard American writer, publisher, artist, and philosopher fue el escritor del jarron azul 1856 - 1915

Zdroj: A Thousand & One Epigrams: Selected from the Writings of Elbert Hubbard (1911), p. 74

Bob Marley foto

„Open your eyes, look within. Are you satisfied with the life you're living?“
Otevřete oči, podívejte se dovnitř. Jste spokojeni se životem, který žijete?

—  Bob Marley Jamaican singer, songwriter, musician 1945 - 1981

Steve Jobs foto

„Sometimes life hits you in the head with a brick. Don’t lose faith.“
Někdy vás život zasáhne do hlavy cihlou. Neztrácejte víru.

—  Steve Jobs American entrepreneur and co-founder of Apple Inc. 1955 - 2011

2005-09, Address at Stanford University (2005)
Kontext: Sometimes life hits you in the head with a brick. Don’t lose faith. I’m convinced that the only thing that kept me going was that I loved what I did. You’ve got to find what you love. And that is as true for your work as it is for your lovers. Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking. Don't settle. As with all matters of the heart, you'll know when you find it. And, like any great relationship, it just gets better and better as the years roll on. So keep looking. Don’t settle.

Rabindranath Tagore foto

„Clouds come floating into my life from other days no longer to shed rain or usher storm but to give colour to my sunset sky.“
Mraky přicházejí do mého života plovoucí od jiných dnů nikoli, aby vylévaly déšť nebo přinášely bouře, ale aby dávaly barvu mému západu slunce.

—  Rabindranath Tagore, Stray Birds

292
Zdroj: Stray Birds (1916)

Henry James foto

„Three things in human life are important. The first is to be kind. The second is to be kind. And the third is to be kind.“
V lidském životě jsou důležité tři věci. Zaprvé být laskavý. Zadruhé být laskavý. A zatřetí být laskavý.

—  Henry James American novelist, short story author, and literary critic 1843 - 1916

Overheard by his nephew, Billy James, in 1902; quoted in Leon Edel, Henry James: A Life, vol V: The Master 1901-1916 (1972).

Zeno of Citium foto

„Happiness is a good flow of life.“
Štěstí je dobrý tok života.

—  Zeno of Citium ancient Greek philosopher -334 - -263 př. n. l.

As quoted by Stobaeus, ii. 77.

Charles Darwin foto

„A man who dares to waste one hour of time has not discovered the value of life.“
Člověk, který se odváží promarnit jednu hodinu svého času, neobjevil hodnotu života.

—  Charles Darwin British naturalist, author of "On the origin of species, by means of natural selection" 1809 - 1882

volume I, chapter VI: "The Voyage", page 266 http://darwin-online.org.uk/content/frameset?pageseq=284&itemID=F1452.1&viewtype=image; letter to sister Susan Elizabeth Darwin (4 August 1836)
The Life and Letters of Charles Darwin (1887)
Zdroj: The Life & Letters of Charles Darwin

Henry Wadsworth Longfellow foto

„If we could read the secret history of our enemies, we should find in each man's life sorrow and suffering enough to disarm all hostility.“
Pokud bychom mohli číst tajnou historii našich nepřátel, nalezli bychom v životě každého člověka tolik strasti a utrpení, že bychom zahodili veškeré nepřátelství.

—  Henry Wadsworth Longfellow American poet 1807 - 1882

Table-Talk (1857)
Zdroj: The Complete Works of Henry Wadsworth Longfellow

Winston S. Churchill foto

„Nothing in life is so exhilarating as to be shot at without result.“

—  Winston S. Churchill, kniha The Story of the Malakand Field Force

The Story of the Malakand Field Force: An Episode of Frontier War (1898), Chapter X.
Early career years (1898–1929)
Varianta: There is nothing more exhilarating than to be shot at with no result.

Thomas Edison foto

„Genius is one percent inspiration, ninety-nine percent perspiration.“
Génius je jen jedno procento inspirace a 99 procent potu.

—  Thomas Edison American inventor and businessman 1847 - 1931

Spoken statement (c. 1903); published in Harper's Monthly (September 1932).
Variants:
None of my inventions came by accident. I see a worthwhile need to be met and I make trial after trial until it comes. What it boils down to is one per cent inspiration and ninety-nine percent perspiration.
Statement in a press conference (1929), as quoted in Uncommon Friends: Life with Thomas Edison, Henry Ford, Harvey Firestone, Alexis Carrel & Charles Lindbergh (1987) by James D. Newton, p. 24.
Variant forms without early citation: "Genius is one percent inspiration and ninety-nine percent perspiration. Accordingly, a 'genius' is often merely a talented person who has done all of his or her homework."
"Genius: one percent inspiration and 99 percent perspiration."
1900s
Varianta: Genius is one per cent inspiration and ninety nine perspiration.

Paulo Coelho foto

„Certain things in life simply have to be experienced -and never explained. Love is such a thing.“
Určité věci v životě je třeba jen zažít - a nikdy je nevysvětlovat. Láska je taková věc.

—  Paulo Coelho, Maktub

Zdroj: Maktub

Joseph Brodsky foto
Marcus Aurelius foto

„The object in life is not to be on the side of the majority, but to escape finding oneself in the ranks of the insane.“
Cílem života není být na straně většiny, ale uniknout tomu, aby jsme se ocitli v řadách šílených.

—  Marcus Aurelius, kniha Hovory k sobě

Misattributed
Zdroj: The first citation appears in a translation of Leo Tolstoy's Bethink Yourselves! http://www.nonresistance.org/docs_htm/Tolstoy/~Bethink_Yourselves/BY_chapter08.html by NONRESISTANCE.ORG. The claim made that it is from Marcus Aurelius. Nothing closely resembling it appears in Meditations, nor does it appear in a 1904 translation of Bethink Yourselves http://www.online-literature.com/tolstoy/bethink-yourselves/8/. The 1904 translation may be abridged, whereas the NONRESISTANCE.ORG translation claims to be unabridged.

Epictetus foto

„People are strange, they neither wish to live nor die.“
Lidé jsou podivní, nechtějí ani žít ani zemřít.

—  Epictetus philosopher from Ancient Greece 50 - 138

Friedrich Nietzsche foto

„No one can construct for you the bridge upon which precisely you must cross the stream of life, no one but you yourself alone.“
Nikdo pro vás nemůže postavit most, na kterém přejdete přes proud života, nikdo kromě vás samotných.

—  Friedrich Nietzsche, Untimely Meditations

Niemand kann dir die Brücke bauen, auf der gerade du über den Fluß des Lebens schreiten mußt, niemand außer dir allein.
“Schopenhauer as educator,” § 3.1, R. Hollingdale, trans. (1983), p. 129
Untimely Meditations (1876)

Erwin Schrödinger foto

„Although I think that life may be the result of an accident, I do not think that of consciousness.“
I když si myslím, že život může být výsledkem náhody, neberu to na vědomí.

—  Erwin Schrödinger Austrian physicist 1887 - 1961

As quoted in The Observer (11 January 1931); also in Psychic Research (1931), Vol. 25, p. 91
Kontext: Although I think that life may be the result of an accident, I do not think that of consciousness. Consciousness cannot be accounted for in physical terms. For consciousness is absolutely fundamental. It cannot be accounted for in terms of anything else.

Agatha Christie foto

„I like living. I have sometimes been wildly despairing, acutely miserable, racked with sorrow, but through it all I still know quite certainly that just to be alive is a grand thing.“
Líbí se mi žití. Někdy jsem byl divoce zoufalý, zkroušený, plný zármutku, ale skrze to všechno stále zcela jistě vím, že jen být naživu je velká věc.

—  Agatha Christie English mystery and detective writer 1890 - 1976

Foreword
An Autobiography (1977)

Ernest Hemingway foto

„Every man's life ends the same way. It is only the details of how he lived and how he died that distinguish one man from another.“
Každý lidský život končí stejným způsobem. Je jen detail jak žil a jak zemřel, to odlišuje jednoho člověka od druhého.

—  Ernest Hemingway American author and journalist 1899 - 1961

Eckhart Tolle foto

„You find peace not by rearranging the circumstances of your life, but by realizing who you are at the deepest level.“
Mír nenajdete přeuspořádáním okolností svého života, ale uvědomením si, kdo jste na nejhlubší úrovni.

—  Eckhart Tolle German writer 1948

Eckhart Tolle foto

„Acknowledging the good that you already have in your life is the foundation for all abundance.“
Uznání dobra, které už ve svém životě máte, je základem veškeré hojnosti.

—  Eckhart Tolle German writer 1948

Zdroj: A New Earth: Awakening to Your Life's Purpose

Eckhart Tolle foto

„Some changes look negative on the surface but you will soon realize that space is being created in your life for something new to emerge.“
Některé změny vypadají na povrchu negativně, ale brzy si uvědomíte, že ve vašem životě se vytváří prostor na objevení něčeho nového.

—  Eckhart Tolle German writer 1948

Victor Hugo foto

„Have courage for the great sorrows of life and patience for the small ones; and when you have laboriously accomplished your daily task, go to sleep in peace. God is awake.“
Mějte odvahu na velké životní strasti a trpělivosti pro ty malé; a když pracně splníte svůj každodenní úkol, jdete v klidu spát. Bůh je vzhůru.

—  Victor Hugo French poet, novelist, and dramatist 1802 - 1885

Paulo Coelho foto

„Accept what life offers you and try to drink from every cup. All wines should be tasted; some should only be sipped, but with others, drink the whole bottle.“
Přijměte, co vám život nabízí, a zkuste se napít z každého poháru. Měli byste ochutnat všechna vína; některá byste měli sice jen popíjet, ale jiných byste měli vypít celou láhev.

—  Paulo Coelho, kniha Brida

Zdroj: Brida

Tupac Shakur foto

„Death is not the greatest loss in life. The greatest loss is what dies inside while still alive. Never surrender.“
Smrt není největší ztrátou v životě. Největší ztrátou je to, co zemře v nás, dokud jsme stále naživu. Nikdy se nevzdávejte.

—  Tupac Shakur rapper and actor 1971 - 1996

Varianta: Death is not the greatest loss in life. The greatest loss is what dies inside while still alive. Never surrender.

Ralph Waldo Emerson foto

„Live in the sunshine, swim the sea, drink the wild air.“
Žijte ve slunečním svitu, koupejte se v moři a dýchejte divoký vzduch.

—  Ralph Waldo Emerson American philosopher, essayist, and poet 1803 - 1882

Simone de Beauvoir foto

„One's life has value so long as one attributes value to the life of others.“
Život člověka má hodnotu tak dlouho, dokud přikládá hodnotu životům ostatních.

—  Simone de Beauvoir French writer, intellectual, existentialist philosopher, political activist, feminist, and social theorist 1908 - 1986

Oprah Winfrey foto

„You get in life what you have the courage to ask for.“

—  Oprah Winfrey American businesswoman, talk show host, actress, producer, and philanthropist 1954

Gabriel García Márquez foto

„All human beings have three lives: public, private, and secret.“
Každý člověk vede tři životy: veřejný, soukromý a tajný.

—  Gabriel García Márquez Colombian writer 1927 - 2014

Zdroj: Gabriel García Márquez: a Life

Johnny Depp foto

„When kids hit 1 year old, it's like hanging out with a miniature drunk. You have to hold onto them. They bump into things. They laugh and cry. They urinate. They vomit.“
Když děti dosáhnou prvního roku, je to jako zacházet s miniaturním opilcem. Musíte je držet, naráží do věcí, smějí se a pláčou. Počůrávají se a zvrací.

—  Johnny Depp American actor, film producer, and musician 1963

Charles Bukowski foto

„What a weary time those years were -- to have the desire and the need to live but not the ability.“
Jaké hrozné časy to byly - mít touhu a potřebu žít, ale nebýt toho schopen.

—  Charles Bukowski, kniha Šunkový nářez

Zdroj: Ham on Rye

Alexandre Dumas foto

„It's necessary to have wished for death in order to know how good it is to live.“
Někdy je nutné si přát zemřít, abychom poznali, jak krásné je žít.

—  Alexandre Dumas, kniha Hrabě Monte-Christo

Zdroj: The Count of Monte Cristo

Emily Dickinson foto

„If I can stop one heart from breaking, I shall not live in vain.“
Pokud mohu zabránit jednomu srdci před zničením, nežiji nadarmo.

—  Emily Dickinson American poet 1830 - 1886

Aristotle foto

„Those who educate children well are more to be honored than they who produce them; for these only gave them life, those the art of living well.“
Ti, kteří dobře učí děti, mají být více poctěni než ti, kteří je produkují; neboť ti druzí jim dali jen život, ale ti první předali umění dobrého žití.

—  Aristotle Classical Greek philosopher, student of Plato and founder of Western philosophy -384 - -321 př. n. l.

George Bernard Shaw foto

„Life isn't about finding yourself. Life is about creating yourself.“
Život není o nalezení sebe sama. Život je o vytvoření sebe sama.

—  George Bernard Shaw Irish playwright 1856 - 1950

Varianta: Life isn't about finding yourself. Life is about creating yourself.

Daisaku Ikeda foto

„What matters is the value we've created in our lives, the people we've made happy and how much we've grown as people.“
Na čem záleží, jsou hodnoty, které jsme svými životy vytvořili, jaké lidi jsme udělali šťastnými a jak moc jsme vyrostli jako lidé.

—  Daisaku Ikeda Japanese writer 1928

Elbert Hubbard foto

„The greatest mistake you can make in life is to be continually fearing you will make one.“
Největší chyba, kterou v životě můžete udělat, je mít pořád strach, že nějakou uděláte.

—  Elbert Hubbard American writer, publisher, artist, and philosopher fue el escritor del jarron azul 1856 - 1915

The Note Book of Elbert Hubbard (1927)
Varianta: The greatest mistake you can make in life is to be continually fearing you will make one.

Mark Twain foto

„The two most important days in your life are the day you were born and the day you find out why.“
Dva nejdůležitější dny ve vašem životě - den, kdy jste se narodili, a den, kdy zjistíte proč.

—  Mark Twain American author and humorist 1835 - 1910

This appears on the opening placard of the film The Equalizer, attributing it to Twain, but there is no evidence that Twain wrote it. A precursor is found in Taylor Hartman's self-help book The Character Code (first published 1991), where it is not attributed to Twain: "The three most significant days in your life are: 1. The day you were born. 2. The day you find out why you were born. 3. The day you discover how to contribute the gift you were born to give" ( Google Books link https://books.google.com/books?id=gIKCxWxNmeMC&pg=PA147&dq=%22day+you+find+out+why%22&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwijrJzc84vLAhUJzGMKHajvADEQ6AEIIjAB#v=onepage&q=%22day%20you%20find%20out%20why%22&f=false)
Disputed

Socrates foto

„The greatest way to live with honor in this world is to be what we pretend to be.“

—  Socrates classical Greek Athenian philosopher -470 - -399 př. n. l.

No findable citation to Socrates. Found ascribed to Socrates in Stephen Covey (1992), Principle Centered Leadership (1990) p. 51 https://books.google.com/books?id=w4zCIPZrniQC&pg=PA51&dq=%22be+what+we+pretend+to+be%22&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiyvZnCg5HKAhUU5mMKHQIIAIgQ6AEIHTAA#v=onepage&q=%22be%20what%20we%20pretend%20to%20be%22&f=false.
Misattributed

George Bernard Shaw foto

„A life spent making mistakes is not only more honorable, but more useful than a life spent doing nothing.“
Život strávený děláním chyb je nejenom úctyhodnější, ale i užitečnější než život strávený zahálkou.

—  George Bernard Shaw Irish playwright 1856 - 1950

Preface
1910s, The Doctor's Dilemma (1911)
Varianta: A life spent making mistakes is not only more honorable but more useful than a life spent doing nothing.
Kontext: Attention and activity lead to mistakes as well as to successes; but a life spent in making mistakes is not only more honorable but more useful than a life spent doing nothing.

Sören Kierkegaard foto

„Life is not a problem to be solved, but a reality to be experienced.“
Život není problém, který je třeba řešit, ale realita, kterou je třeba zažít.

—  Sören Kierkegaard Danish philosopher and theologian, founder of Existentialism 1813 - 1855

Attributed to Kierkegaard in a number of books, the earliest located on Google Books being the 1976 book Jack Kerouac: Prophet of the New Romanticism by Robert A. Hipkiss, p. 83 http://books.google.com/books?id=g_JaAAAAMAAJ&q=%22problem+to+be+solved%22#search_anchor. In the 1948 The Hibbert Journal: Volumes 46-47 the quote is referred to as "the famous Kierkegaardian slogan" on p. 237 http://books.google.com/books?id=UuDRAAAAMAAJ&q=%22the+famous+Kierkegaardian+slogan+life+is+not+a+problem+to+be+solved%22#search_anchor, which may be intended to suggest the phrase is Kierkegaard-esque rather than being something written by Kierkegaard. In reality this seems to be a slightly altered version of the quote "The mystery of life is not a problem to be solved; it is a reality to be experienced" which appeared in the 1928 book The Conquest of Illusion by Jacobus Johannes Leeuw, p. 9 http://books.google.com/books?id=OFdVAAAAMAAJ&q=%22not+a+problem+to+be+solved%22#search_anchor.
Misattributed

Bette Davis foto
Aristotle foto

„Happiness is the meaning and the purpose of life, the whole aim and end of human existence.“
Štěstí je smyslem a účelem života, jeho cílem a koncem lidské existence.

—  Aristotle Classical Greek philosopher, student of Plato and founder of Western philosophy -384 - -321 př. n. l.

Rabindranath Tagore foto

„If you cry because the sun has gone out of your life, your tears will prevent you from seeing the stars.“
Pokud pláčete, protože slunce odešlo z vašeho života, vaše slzy vám budou bránit ve spatření hvězd.

—  Rabindranath Tagore Bengali polymath 1861 - 1941

Jean Anouilh foto
John Ronald Reuel Tolkien foto

„Many that live deserve death. Some that die deserve life. Can you give it to them? Then do not be too eager to deal out death in judgment, for even the very wise cannot see all ends.“
Spousta těch, co žijí, zaslouží smrt. A někdo umírá a zasluhuje život. Můžeš mu ho dát? Potom nevynášej příliš horlivě rozsudky smrti. Protože ani ti nejmoudřejší nedohlédnou do všech konců.

—  John Ronald Reuel Tolkien British philologist and author, creator of classic fantasy works 1892 - 1973