Achnaton citáty

Achnaton foto
0   0

Achnaton

Datum úmrtí: 1336 př. n. l.

Nefercheprure waenre Achnaton, původním jménem Amenhotep , byl panovník 18. dynastie ve starověkém Egyptě v období Nové říše, manžel proslulé královny Nefertiti. Vládl přibližně v letech 1359–1342 nebo 1352–1336 př. n. l.Z doposud ne zcela jasných důvodů provedl radikální, primárně náboženskou reformu, která ovšem ve svých důsledcích zasáhla všechny „oblasti života země – od zahraniční politiky až po umění, ba dokonce i samotný egyptský jazyk". Soudí se, že v té době mocné Amonovo kněžstvo, po smrti Amenhotepa III. a odchodu Achnatona do nového města Achetatonu, vyvíjelo mocenský tlak, se snahou o vlastní nadvládu nad Horním Egyptem. Jejím nejvýraznějším projevem byla postupně stupňovaná persekuce tradičního náboženství a jeho nahrazení státním kultem slunečního boha Atona s výraznými teokratickými a také monoteistickými tendencemi. Tím, že Achnaton velký Amonův majetek v zemi zabavil z jeho zrušených chrámů a převedl pod svoji osobní královskou správu, tak v konečném důsledku jeho náboženská, politická a kulturní reforma vedla k rozvratu hospodářství a celkovému společenskému chaosu v zemi. Po smrti královského páru Achnatona s Nefertiti, jejich nástupců Smenchkareho a Meritaton, jako jedinými Atonovými veleknězi z celé zemi, je Achnatonova reforma nahrazena předešlým společenským řádem.

Jejich nástupci /Tutanchamon a Aje II./ postupně radikalismus jeho náboženského a politického směřování otupili, až je nakonec zcela zavrhli /Harembeb/, provedli restauraci předchozích poměrů v Egyptě. Důsledky reformy ale „zanechaly hluboké jizvy v kolektivním povědomí jeho obyvatel“ a vedly k zásadní trvalé proměně jejich světového názoru. Sám Achnaton začal být o generaci později pokládán za „zločince“ a byl důsledně vymazán z oficiálních dokumentů, což záhy vedlo k jeho zapomenutí. Králova existence byla znovuobjevena teprve v první polovině 19. století v souvislosti s výzkumy na archeologické lokalitě Tell el-Amarna, kde stávalo Achnatonem vybudované a nedlouho po jeho smrti opuštěné sídelní město Achetaton. Jeho jedinečná postava je až do dnešní doby předmětem reinterpretací a spekulací, které ne vždy zohledňují stav vědeckého bádání; stále fascinuje a proto si každá generace o něm vytváří a přetváří svůj vlastní obraz. Pro výjimečnost svou a své doby je jednou z historických osobností opakovaně reflektovaných v moderním historickém románu; příkladem je světoznámý román Miky Waltariho Egypťan Sinuhet.

„How manifold it is, what thou hast made!“

—  Akhenaten, kniha Great Hymn to the Aten

Great Hymn to the Aten, as translated in The Ancient Near East, Vol. 1 : An Anthology of Texts and Pictures (1958) by James B. Pritchard, p. 227
Kontext: How manifold it is, what thou hast made!
They are hidden from the face.
O sole god, like whom there is no other!
Thou didst create the world according to thy desire,
Whilst thou wert alone: All men, cattle, and wild beasts,
Whatever is on earth, going upon feet,
And what is on high, flying with its wings.

„O sole god, like whom there is no other!“

—  Akhenaten, kniha Great Hymn to the Aten

Great Hymn to the Aten, as translated in The Ancient Near East, Vol. 1 : An Anthology of Texts and Pictures (1958) by James B. Pritchard, p. 227
Kontext: How manifold it is, what thou hast made!
They are hidden from the face.
O sole god, like whom there is no other!
Thou didst create the world according to thy desire,
Whilst thou wert alone: All men, cattle, and wild beasts,
Whatever is on earth, going upon feet,
And what is on high, flying with its wings.

„Thou bringest forth as thou desirest
To maintain the people
According as thou madest them for thyself,
The lord of all of them, wearying with them,
The lord of every land, rising for them,
The Aton of the day, great of majesty.“

—  Akhenaten, kniha Great Hymn to the Aten

Great Hymn to the Aten, as translated in The Ancient Near East, Vol. 1 : An Anthology of Texts and Pictures (1958) by James B. Pritchard, p. 227
Kontext: Everyone has his food, and his time of life is reckoned.
Their tongues are separate in speech,
And their natures as well;
Their skins are distinguished,
As thou distinguishest the foreign peoples.
Thou makest a Nile in the underworld,
Thou bringest forth as thou desirest
To maintain the people
According as thou madest them for thyself,
The lord of all of them, wearying with them,
The lord of every land, rising for them,
The Aton of the day, great of majesty.

Podobní autoři

Galén foto
Galén3
římský lékař, chirurg a filozof
Pythagoras foto
Pythagoras35
starověký řecký matematik a filozof
Epiktétos foto
Epiktétos69
starověký filozof
Epikúros ze Samu foto
Epikúros ze Samu59
starověký řecký filozof
Svatý Ambrož foto
Svatý Ambrož8
biskup v Miláně; jeden ze čtyř původních církevních lékařů
Sophronius Eusebius Hieronymus foto
Sophronius Eusebius Hieronymus11
katolický světec a lékař
Decimus Iunius Iuvenalis foto
Decimus Iunius Iuvenalis44
starověký římský básník
Ezop foto
Ezop11
starověký řecký vypravěč
Marcus Fabius Quintilianus foto
Marcus Fabius Quintilianus32
starověký římský řečník
Aristofanés foto
Aristofanés14
starověký řecký dramatik
Dnešní výročí
Joseph Rudyard Kipling foto
Joseph Rudyard Kipling21
anglický spisovatel povídek, básník a romanopisec 1865 - 1936
Charles Louis Montesquieu foto
Charles Louis Montesquieu38
francouzský společenský komentátor a politický myslitel 1689 - 1755
Alan Alexander Milne foto
Alan Alexander Milne43
britský autor 1882 - 1956
Edward George Lytton foto
Edward George Lytton8
anglický romanopisec, básník, dramatik a politik 1803 - 1873
Dalších 45 dnešních výročí
Podobní autoři
Galén foto
Galén3
římský lékař, chirurg a filozof
Pythagoras foto
Pythagoras35
starověký řecký matematik a filozof
Epiktétos foto
Epiktétos69
starověký filozof
Epikúros ze Samu foto
Epikúros ze Samu59
starověký řecký filozof
Svatý Ambrož foto
Svatý Ambrož8
biskup v Miláně; jeden ze čtyř původních církevních lékařů