Josef Dobrovský citáty

Josef Dobrovský foto

6   13

Josef Dobrovský

Datum narození: 17. srpen 1753
Datum úmrtí: 6. leden 1829

Josef Dobrovský byl kněz, jezuita, český filolog, historik a zakladatel slavistiky v českých zemích. Je považován za vzor kriticky důsledného, racionálního osvícenského vědce. Někdy bývá také považován za představitele tzv. 1. obrozenecké generace. Ačkoli nepsal česky a nevěřil v budoucnost českého jazyka, bývá řazen do české literatury, protože se na záchraně českého jazyka svými filologickými pracemi výrazně podílel. Někdy je mu přezdíváno "modrý abbé". Jako jeden z prvních evropských lingvistů rozpoznal existenci indoevropské jazykové rodiny a příslušnosti slovanských jazyků k ní, a dokumentoval ji pravidelnými podobnostmi.

Citáty Josef Dobrovský


„Slovou-li se Slované od slávy, či od slova?“

„Chraň sebe, braň svoje, zastaň zmužile vlast svou českou a jazyk svůj.“


„Z ducha a těla skládá se člověk, z ducha a lidu složen jest národ.“

„Násilí a moc světská v jakékoli podobě jen na čas může zvítězit.“

„A co mi po Bohu může býti dražší nežli vlast? Avšak i cizincům a všemu lidstvu chci být prospěšný.“

„Řídím se heslem pronásledovat omyly, ne lidi. Chci totiž prospívat, ne obviňovat.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .