Martin Bacháček z Nouměřic citáty

1   0

Martin Bacháček z Nouměřic

Datum narození: 1539
Datum úmrtí: 1612

Martin Bacháček z Nouměřic byl český astronom a matematik.

Studoval nejprve na pražské univerzitě a poté na univerzitách v Lipsku a Wittenbergu, kde se vzdělával především v matematice a astronomii. V roce 1570 se vrátil do Čech a poté působil na mimopražských školách. V roce 1582 se stal profesorem na filozofické fakultě v Praze, kde vyučoval matematiku, astronomii a klasické jazyky. Na pražské univerzitě působil v mnoha funkcích až do své smrti. V letech 1599–1600 a 1603–1612 byl rektorem. V té době si dal postavit letní dům v Michli . Významným způsobem se zasloužil o české školství v Čechách i na Moravě. V roce 1605 u něj bydlel Johannes Kepler, se kterým konal pozorování.

Třebaže byl svými vrstevníky ceněn jako znamenitý matematik a astronom, během svého života nevydal kromě několika kalendářů a prognostik žádné významnější spisy.

Citáty Martin Bacháček z NouměřicPodobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na.