Milan Zelený citáty

Milan Zelený foto

17   45

Milan Zelený

Datum narození: 22. leden 1942

Prof. Ing. Milan Zelený, M.S., Ph.D. je česko-americký ekonom působící na Fordham University v New Yorku, Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, Xidian University v Xi´an, Fu Jen University v Taipei, Indian Institute of Technology, Kanpur a IBMEC Rio de Janeiro. Je šéfredaktorem mezinárodního časopisu Human Systems Management. Dlouhodobě drží 1. příčku v žebříčku nejcitovanějších českých ekonomů. V roce 2012 ohlásil úmysl kandidovat na prezidenta ČR.


„'Podnikatelská univerzita.' V dnešní společnosti chybí kvalitní podnikatelé (podnikavců je dost). Podnikatelská univerzita (myšlenka Jana Bati) nejen podnikání učí, ale i sama podniká. Potom se studenti neučí podnikat jen čtením, ale skutečnou podnikatelskou akcí. Vědět ještě neznamená umět.“

„Jak mají zaměstnanci pracovat ve shodě s idejemi vůdce, když je neznají?“


„Ředitel se muže a musí učit od všech. Od ředitele však jen někteří.“

„Podnik je společenská instituce pro vzdělávání úspěšných lidí, pro tvorbu úspěšných životů.“

„Den má 86400 vteřin. Tedy 86400 okamžiků. Proč lidé, kteří nemají čas, obvykle udělají tam málo práce? Nerozumějí okamžikům.“

„Někdy je nejlepší životní investicí ta, kterou jste právě neudělali.“

„Prostý absolvent školy má tři druhy znalostí: cenné, cenné před třiceti lety a bezcenné.“

„Mýtus vlastní dokonalosti a přebujelý syndrom „mistrů světa“ je odrazem hlubokého pocitu méněcennosti.“


„'Uděláme si to sami.' Akční heslo pro regiony, kraje, města a lokality, které se snaží obnovit svoji hospodářsko-politickou nezávislost, autonomii a soběstačnost, obzvláště v éře selhání centrálního plánování a politických stran.“

„'Přímá demokracie.' Skutečná, autentická a původní demokracie, založená na přímém spojení a vztahu mezi voliči a voleným. Mezičlánek politických stran likviduje přímou demokracii a přenáší moc na prostého prostředníka politického podnikání, který nadřazuje své vlastní zájmy nad zájmy voličů.“

„'Svobodný trh.' Svobodný trh se definičně liší od volného trhu. Volný trh zaručuje „svobodu“producenta a poskytovatele, svobodný trh chrání svobodu zákazníka a spotřebitele. Na volném trhu lze podvádět, manipulovat, zkreslovat a lhát; na svobodném trhu je účast v transakci chráněna před okradení, újmou a poškozením. Svoboda neznamená možnost vzít někomu po hlavě, ale zajištění, že účastník tržních transakcí po hlavě nedostane – a zůstane svobodným.“

„'Soustava řízení Baťa.' Globální úspěch bratří Baťů nespočívá ve jejich jednotlivých funkcích, metodách, přístupů a technikách, ale v jejich provázání do ucelené, provázané a proto převážně samořídící soustavy podnikového řízení. Jednotlivé komponenty lze kopírovat, ale nefungují v izolaci; organický celek soustavy řízení podniku kopírovat nelze. Každý seberespektující podnik si musí vytvořit vlastní soustavu řízení, hledat si vlastní cestu.“


„'Učme se z chyb druhých.' Učit se z vlastních chyb má tu nevýhodu, že chyba již byla udělána a účastníci (obzvláště v politice) poškozeni nebo poraněni. Jakoukoliv hloupost se chystáte udělat, buďte ubezpečeni, že ji někdo jiný už udělal a ze své chyby se poučil (pokud ji přežil). Učit se z chyb druhých je tedy základním instinktem k přežití.“

„'Vícekriteriální rozhodování.' Každé rozhodování musí obsahovat nejméně dvě odlišná, často konfliktní kriteria. Je-li jen jediné kriterium (cíl, účel), pak stačí procedura „měření plus hledání“ – což není rozhodování. Rozhodování a optimalizace s jediným kriteriem je oxymóron.“

„'Mysli globálně, jednej lokálně.' Znalosti z celého světa, ale pro místní akci. Každá akce je v daném čase a místě, znalosti se vznášejí nad vším děním v říši myšlenek a koordinují naše akce „shora“. Dochází k deglobalizaci (relokalizací) akce a posiluje se globalizace znalostí.“

„'Vzdělávací systém.' Vzdělávání je vždy systém, provázaný celek obsahu, formy, organizace a úzkého vztahu mezi poskytovatelem a uživatelem. Špatný systém nelze změnit ani zlepšit separovanými úpravami jednotlivých dimenzí (jako např. prosté nalití peněz) – ty špatný systém pouze utužují a jeho výkonnost jen zhoršují. Lepšího systému lze dosáhnout pouze změnou organizace 'všech' jeho výše zmíněných složek.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .