Oscar Wilde citáty strana 3


„Kdy se nudíme lépe než v kruhu rodiny?“

„Láska je svátost, kterou je třeba přijímat na kolenou.“


„Žádný člověk není tak bohatý, aby mohl koupit svoji minulost.“

„Mladým se zdá, že peníze jsou to nejdůležitější v životě. Když zestárnou vědí to jistě.“

„Na rozdíl od žen psi milují jen jediného pána.“

„Co nám v životě nejvíc chybí, je někdo, kdo by za nás udělal, co můžeme udělat sami.“

„Mladí muži by chtěli být věrnými a nejsou. Staří muži by chtěli být nevěrnými a nemohou.“

„Kdo má tak málo fantazie, že své lži musí opírat o důkazy, měl by raději rovnou mluvit pravdu.“


„Každý soucítí s trpícím přítelem, ale sympatizovat s přítelovým úspěchem - to vyžaduje velmi dobrou povahu.“

„Mluvit pravdu je trapné. Ale muset mluvit lež je mnohem horší.“

„Nenávist vyčerpává stejně jako láska, někdy dokonce ještě víc“

„Volno, ne práce je cílem člověka.“


„Muži neumí ocenit vlastní ženy, to přenechávají jiným.“

„Soucit s přítelovým utrpením cítí každý. Těšit se z úspěchů přítele, to vyžaduje velmi ušlechtilou povahu.“

„Každý úspěch, jehož dosáhneme, nám udělá nepřítele. Chceme-li být oblíbeni, musíme být průměrní.“

„Člověk nemůže být nikdy dost opatrný ve volbě svých nepřátel.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .