Oscar Wilde citáty strana 2


„Mám rád muže, kteří mají jistou budoucnost, a ženy, které mají jistou minulost.“

„Tragédie žen spočívá v tom, že se každá nakonec podobá své matce.“


„Život je choroba smrtelná a velmi nakažlivá.“

„Žití, to je největší umění na světě, neboť většina lidí pouze existuje.“

„Ženy byly stvořeny, aby byly milovány. Ne proto, aby byly chápány.“

„Ženy jsou k tomu, abychom je milovali a ne abychom je chápali.“

„Když jsme šťastní, jsme vždycky dobří, ale když jsme dobří nemusíme být vždycky šťastní.“

„Kdyby muži ženili se ženami, které si zasluhují, měli by velmi těžký život.“


„Slyšel jsem o vás tolik pomluv, že nemohu pochybovat o tom, že jste skvělý člověk.“

„Mám rád pomluvy o jiných lidech, ale pomluvy o mně, ty mě nezajímají. Ty nemají půvab novinky.“

„Mužové vždy chtějí býti první láskou ženy. Jest to u nich jistá neobratnost. Ženy tu mají lepší instinkt - ony chtějí býti poslední vášní mužovou.“

„Zpočátku žena odolává mužovu útoku, nakonec mu brání v ústupu.“


„Příliš mnoho líčidel a příliš málo oblečení je u ženy vždy příznak zoufalství.“

„Na světě existuje jediná věc, která je horší než pomluva: když po vás neštěkne ani pes.“

„Zprvu děti své rodiče milují. Později je začnou odsuzovat. Ale jen málokdy jim odpouštějí.“

„Rád mluvím také do zdi. Zjistil jsem totiž, že ona jediná se mnou nikdy nepře.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .