Otto František Babler citáty

Otto František Babler foto

357   325

Otto František Babler

Datum narození: 26. leden 1901
Datum úmrtí: 24. únor 1984

Otto František Babler, původním jménem Otto Franjo Babler, byl český překladatel, spisovatel, básník, literární historik, knihovník, kulturní publicista a polyglot.

Citáty Otto František Babler


„Umění je strom, který má kořen v minulosti, kmen v přítomnosti a korunu v budoucnosti.“

„Umění usiluje o to, aby vyjadřovalo vždy podstatu věci. Třeba i věci tak nepatrné jako je kapka deště nebo ztracené sojčí pírko.“


„Umění má kouzelnou moc jen potud, pokud nepředstírá, že je pravdou.“

„Umění je nejzdárnější a nejvěrnější dítě života.“

„Umění je už dávno osvědčená cesta k nalezení pravdy.“

„Nepožadujte po mně, abych byl pro nebo proti modernímu umění. Jsem pro dobré umění, které nepatří ani včerejšku ani dnešku, ale je věčné.“

„Jedno nebezpečí pro umění naší doby spočívá v tom, že v něm experiment přestává být považován toliko za zkoušku a pokus, ale hodnotí se jako zralé a dokonané umělecké dílo.“

„Cítíš nedůvěru vůči umění abstraktnímu? Zdá se, že ti slovní rozbor dává za pravdu, neboť abstrakce znamená vlastně odčítání a musíme se tudíž obávat,že tu bylo něco ubráno z plnosti života, světa a jeho obrazu.“


„K umění nestačí jen talent, ale je k němu především třeba mít charakter.“

„Hudba a výtvarné umění jsou nejlepší dorozumívací prostředky mezi lidmi. I sama řeč zůstává pozadu, neboť člověk, jehož jazyku nerozumíš, snadno ti může zůstat cizincem.“

„Příliš mnoho mluvíme a vysvětlujeme, příliš málo se tážeme. Otto František Babler Příroda a poezie jsou jako sokyně, které se ucházejí o přízeň lidí. Ale duch zdravý k porozumění pro poezii dospívá jen porozuměním pro přírodu.“

„Jedno ze slov, které bylo nesprávným užíváním znehodnoceno, je výrazd i l e t a n t, jímž se dnes označuje člověk neodborník, konající některou činnost nebo provozující některé umění nedokonale a nezodpovědně. Co však původně znamenalo? Označovalo jedince, který svou práci koná s potěšením, který cítí rozkoš z dovednosti, jíž se dopracoval, který prožívá čistou radost z umění, k němuž dospěl. Přeji světu mnoho a mnoho diletantů.“


„Bez lásky, porozumění a účasti by tolerance byla jen papírovou lhostejností.“

„Umění není náhodný vedlejší produkt lidského snažení, nýbrž váha a míra nejvlastnější hodnoty národa.“

„Umění: přeměňování pomíjivých bublin v klenoty trvalé hodnoty.“

„Umění nevaruje před nebezpečím života, ale zbystřuje smysly, jimiž je tušíme a vnímáme.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .