Otto František Babler citáty

Otto František Babler foto

357   316

Otto František Babler

Datum narození: 26. leden 1901
Datum úmrtí: 24. únor 1984

Otto František Babler, původním jménem Otto Franjo Babler, byl český překladatel, spisovatel, básník, literární historik, knihovník, kulturní publicista a polyglot.


„Všechny velké práce ve světě hmoty, které lidstvo od pravěku vykonalo a kterými změnilo tvář země i vnější způsob života na ní, nejsou ničím ve srovnání s úsilím, jež by dnes muselo vynaložit, aby změnilo člověka, jeho smýšlení, zaměření i charakter tak, aby všech technických možností, jimiž vládne, užíval už jen pro dobro a mír, ne ke zlu, násilí a zkáze.“

„Mějte stromy v úctě - každým svým dechem očišťují a obohacují náš svět.“


„Dítě má bezmeznou důvěru v člověka. Bez zábran se spřátelí s dětmi, s nimiž se vidí poprvé, jde bez obav s cizí osobou. Jak by vypadal život na tomto světě, kdyby dospívajícímu lidskému tvoru nic nebralo přesvědčení, že všichni lidé jsou bratry a sestrami?“

„Dítě je jako básník: vytváří si svůj svět fantazie, jejž prožívá a jímž se kochá, i když ví, že není skutečností, nýbrž právě jen podmanivým výplodem obrazotvornosti.“

„Neposmívej se snílkům. Všechny kladné hodnoty a vymoženosti světa byly nejprve pouhým snem.“

„Cítíš nedůvěru vůči umění abstraktnímu? Zdá se, že ti slovní rozbor dává za pravdu, neboť abstrakce znamená vlastně odčítání a musíme se tudíž obávat,že tu bylo něco ubráno z plnosti života, světa a jeho obrazu.“

„Jsme na světě k tomu, abychom pomáhali druhým. Ale někdy bych rád věděl, k čemu jsou na světě ti druzí, kterým pomáháme. Snad k tomu, aby zplodili syna, jehož pravnuk bude na světě pomáhat druhým.“

„Bludný kruh lidské touhy: z vřavy a hluku světa do tichého ústraní - z tichého ústraní do vřavy a hluku světa...“


„Jedno ze slov, které bylo nesprávným užíváním znehodnoceno, je výrazd i l e t a n t, jímž se dnes označuje člověk neodborník, konající některou činnost nebo provozující některé umění nedokonale a nezodpovědně. Co však původně znamenalo? Označovalo jedince, který svou práci koná s potěšením, který cítí rozkoš z dovednosti, jíž se dopracoval, který prožívá čistou radost z umění, k němuž dospěl. Přeji světu mnoho a mnoho diletantů.“

„Čím více je umělec v souladu se sebou i se světem, tím více rozporů působí mezi svými vykladači.“

„Čtení knih je v posledním důsledku tvůrčí činnost, při níž člověk čtoucí, dává svou fantazii a zkušenostmi nabytou zásobu obrazů tohoto světa do služeb autora, jehož dílo doplňuje a dovršuje.“

„Jak složitý výkon je každý krok, který učiníš, s jakými pohyby a výkavy celého těla, s jakými přesuny těžiska a rovnováhy, s jakými drobnými úkony všeho svalstva a celé kostry je spojen. Oč složitější asi ještě je každý krok, který učiníme ve světě intelektuálním nebo morálním, s kolika hnutími, úsilími a napětími mysli, ducha i duše je spojen.“


„Je jisté, že by svět i bez spisovatelů a knih stále ještě zůstával světem. Ale není jisté, jak by ten svět a život na něm dnes vypadal, nebýt onoho tak dávného úsilí všech těch, kteří psali a vtělovali své myšlenky do knih.“

„Jedna z nejsmutnějších věcí na světě: oběť bez výsledku a smyslu.“

„Kdykoli rozkvete ovocný strom, kdykoli matka porodí dítě, kdykoli básník napíše báseň, svět se obrozuje.“

„Literky písma jsou jako mravenci. Jejich hemžení - na první pohled tak neukázněné a nesmyslné - nakonec vytvoří svět řádu a zákonitosti, smyslu a účelu.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .