Otto František Babler citáty

Otto František Babler foto

357   317

Otto František Babler

Datum narození: 26. leden 1901
Datum úmrtí: 24. únor 1984

Otto František Babler, původním jménem Otto Franjo Babler, byl český překladatel, spisovatel, básník, literární historik, knihovník, kulturní publicista a polyglot.


„Všechny velké práce ve světě hmoty, které lidstvo od pravěku vykonalo a kterými změnilo tvář země i vnější způsob života na ní, nejsou ničím ve srovnání s úsilím, jež by dnes muselo vynaložit, aby změnilo člověka, jeho smýšlení, zaměření i charakter tak, aby všech technických možností, jimiž vládne, užíval už jen pro dobro a mír, ne ke zlu, násilí a zkáze.“

„Dítě má bezmeznou důvěru v člověka. Bez zábran se spřátelí s dětmi, s nimiž se vidí poprvé, jde bez obav s cizí osobou. Jak by vypadal život na tomto světě, kdyby dospívajícímu lidskému tvoru nic nebralo přesvědčení, že všichni lidé jsou bratry a sestrami?“


„Noční spánek - list hedvábného papíru vložený mezi dva dny jako mezi dvě stránky v knize života.“

„Den po dni, list po listu trháme ze stromu svého života. Jaký podzimní čas nás asi zamrazí, až bude poslední větev holá.“

„Myslitel hledá smysl života, umělec jeho tvar a barvy.“

„Umění je nejzdárnější a nejvěrnější dítě života.“

„Cítíš nedůvěru vůči umění abstraktnímu? Zdá se, že ti slovní rozbor dává za pravdu, neboť abstrakce znamená vlastně odčítání a musíme se tudíž obávat,že tu bylo něco ubráno z plnosti života, světa a jeho obrazu.“

„Jak podivné konání je čtení knih! Člověk se ze své obvyklé činnosti stáhne do samoty, přestane na čas žít skutečným životem a vžívá se do jiného neskutečného.“


„Jedno z pravidel pro život: nesmíš se nikdy cítit v bezpečí.“

„Každá kniha má v našem životě svůj čas, svou pravou chvíli. Čteme-li ji dříve, neporozumíme jí nebo ji pochopíme špatně: Čteme-li ji později, cítíme, že jsme promeškali dobu, kdy nám mohla dát mnohem více.“

„Umělec je smrti blíže než životu.“

„Vyhýbám se každému, koho nazývají nepopsaným listem. Stránky života každé bytosti bývají hustě popsány zážitky, dojmy, náladami, nadějemi a zkušenostmi.“


„Lidský duch i jeho tělesná schránka musí žít v souladu s přírodou a se zákony vesmíru. Ztroskotá, kdykoli se od nich odchýlí.“

„Žijeme životem jen polovičatým, hledíme-li pouze na povrchĺ věcí, cítíme-li pouze jejich hmotu a nepronikáme-li k jejich nitru, k jejich bytosti a duši.“

„Dokud nepochopíš smrt, nemůžeš pochopit ani život.“

„Nic v přírodě není mrtvé - všechno je jen pohaslý život.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .