„Zákon/zákon rovná se Bůh/bůh. Kterého Boha/boha následujeme, poznáme podle toho, který Zákon/zákon používáme k tomu, abychom byli vyživováni a ochraňováni. Bůh svůj Zákon vytváří sám a jen On může vyžadovat jeho dodržování. Protože Bůh je ve všem a ve všech, jeho zákon prosazuje sám sebe. Jestliže žijeme Jeho Zákon, žijeme řádný život. Naproti tomu zákony vytvořené lidmi musí být lidem vnucovány; k tomu, aby fungovaly, je třeba používat uměle vytvářené síly. To vyžaduje deduktivní přístup. Úkolem organizovaného náboženství a vzdělání je zajišťovat akceptování těchto lidmi vytvořených zákonů. Představa závazků a povinností, viny, nejistoty, hanby a strachu se stává nástrojem přesvědčujícím k dodržování těchto zákonů. Korunuje je závislost, která způsobuje, že člověk tupě poslouchá „zákon“, aniž by se nad ním zamyslel. Dnes vládne bůh závislostí - prostřednictvím peněz, drog, „léků“, „sociálních jistot“, nekvalitní, podřadné stravy apod. Zákony tohoto boha jsou zprvu prosazovány policií a armádou, ale později, až se poslušnost vůči těmto „zákonům“ vtiskne lidem do mozku, už se nikdo nebude obtěžovat zkoumáním rozdílu mezi Bohem a bohem.“

kniha Revoluce Jednoho srdce

Poslední aktualizace 22. května 2020. Historie

Podobné citáty

Ralph Smart foto
Voltaire foto
Václav Klaus foto
Bernard le Bovier de Fontenelle foto
Martin Luther King foto

„Je důležité vidět, že jsou období, kdy jsou lidmi vytvořené zákony v nesouladu s mravními zákony, jsou období, kdy jsou lidské zákony v rozporu s věčným, Božím právem. Když taková situace nastane, máš povinnost je porušit!“

—  Martin Luther King americký duchovní, aktivista a vůdce v americkém hnutí občanských práv 1929 - 1968

Zdroj: Martin Luther King, Ale i když ne http://www.novyzivot.cz/?lang=cs&action=z-krestanske-tradice&id=490 (český překlad kázání)

Jean Jacques Rousseau foto
Vladimír Iljič Lenin foto
Valentin Friedland foto

„Budou jakožto mužové po zákonu panovati, kteří se, jsouce chlapci naučili zákonů poslouchati.“

—  Valentin Friedland německý pedagog 1490 - 1556

Zdroj: [Novák, Jan Václav, Vorovka, Karel, Kniha moudrosti, sborník aforismů a sentencí peadagogických, Bursík a Kohout, 1892, 101, česky]

Roy Littlesun foto
Michail Sergejevič Gorbačov foto
Novalis foto
Strom Thurmond foto

„Rasová integrita, stejně jako mír a pořádek, vyžaduje zákony požadující oddělení těchto dvou ras.“

—  Strom Thurmond americký guvernér 1902 - 2003

Originál: (en) Racial integrity as well as peace and good order requires laws providing for the separation of the two races.
Zdroj: [Crespino, Joseph, 2012, Strom Thurmond's America, Macmillan, angličtina]

Jan Pravoslav Koubek foto
Lluís Maria Corominas i Díaz foto

„Španělsko jedná jako diktatura. Vnucují nám zákony prostřednictvím soudců a prokurátorů, za pomoci policie a trestných činů vzpoury, aby šířili strach.“

—  Lluís Maria Corominas i Díaz 1963

2017
Zdroj: ['Španělsko jedná jako diktatura.' O katalánské nezávislosti by mohl parlament hlasovat ve čtvrtek, irozhlas.cz, 2017-10-23, 2017-10-25, https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/spanelsko-jedna-jako-diktatura-o-katalanske-nezavislosti-mohl-parlament-hlasovat_1710231226_dp]

Janusz Lewandowski foto

„V nejhorším snech jsem si nemyslel, že celá ta procedura dohledu nad dodržováním zákona bude testována na Polsku.“

—  Janusz Lewandowski polský politik 1951

Originál: (pl) W najgorszych snach nie przypuszczałem, że cała ta procedura nadzoru nad przestrzeganiem prawa zostanie wypróbowana na Polsce.
Zdroj: [Janusz Lewandowski o kontroli polskiej demokracji przez KE, polskieradio.pl, 2016-01-15, 2016-01-15, http://www.polskieradio.pl/7/473/Artykul/1570476,Janusz-Lewandowski-o-kontroli-polskiej-demokracji-przez-KE]

„Zákon víry budiž určován zákonem modlitby.“

—  Prosper z Akvitánie

Zdroj: [Cooperová, Jennifer, Eucharistie v díle Edwarda Schillebeeckxe, getsemany.cz, léto 2012, 2012-09-22, http://www.getsemany.cz/node/2939]

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“