„Uznáváme jen dvojí náboženství, totiž to pravé a nepravé, pravdivé a falešné. Pravým náboženstvím jmenujeme to, které mu ten, kdo je veřejně před světem vzývá, také skutečně v srdci svém tajně věří; nepravé náboženství, čili falešné jest každé, které se jen před světem ukazuje, v srdci však nevěří… Jsouť v náboženství věci, které jsou předmětem jen vnitřního srdečného tušení člověka, jsouť zase jiné, které sahají hluboce do občanského veřejného života a mají veliký vliv na praktický život.“

— Karel Havlíček Borovský

Karel Havlíček Borovský foto
Karel Havlíček Borovský45
český básník, literární kritik, novinář, politický spisov... 1821 - 1856
Reklama

Podobné citáty

Gilbert Keith Chesterton foto
Albert Schweitzer foto

„Náboženství je víc než popření světa a života.“

— Albert Schweitzer francouzsko-německý lékař, bohoslovec, hudebník a filozof 1875 - 1965

Reklama
Tomáš Garrigue Masaryk foto
 Dalajláma foto
 Dalajláma foto
 Ježíš Kristus foto
Richard Dawkins foto
 Voltaire foto
Reklama
Ambrose Bierce foto
Thomas Paine foto
Tomáš Garrigue Masaryk foto
Dietrich Bonhoeffer foto

„Ježíš nevolá k novému náboženství, ale k životu.“

— Dietrich Bonhoeffer německý lutheránský pastor, teolog, disident a antinacista 1906 - 1945

Reklama
Petr Piťha foto
Georg Christoph Lichtenberg foto
Karl Marx foto
David Shore foto
Další