„Čistý projev lásky aneb být či nebýt
… co se stane s lidmi, že o tohle během dospívání přijdou, proč zabíjí v sobě tu čistotu… proč svět je jedno velké jeviště… kde nikdo neví pro danou roli co jest vlastně tou realitou/ jestli ta hra či ta beznaděj v reálné mysli… teď přišlo mi významu k otázce být či nebýt: chceš-li být/ tedy žít ve společenství, nezbývá než nebýt/ tedy opomenout co jsem… a nebo nebýt/ tedy opustit své společenství a po té být/ tedy sám sebou, což v prostoru který nabízí nám matička Země pod záplavou přemnoženého lidstva vede k tomu, že nebýt nabírá jiných rozměrů., kdy jest člověk, který je hloubavěji myslí obdařen, nachází cestu v nebýt definitivně. A tak hledat cestu jak BÝT, tedy býti definitivně, může vésti k šílenství a člověk musí kontra této realitě vésti boj čistým sobectvím, což popírá vše dobré, a tak otázka o bytí se stává kruhem ze kterého není cesty ven a tak nevědomí je tedy spásou, a proto svět je tímto zaplaven… proto myslitelé končí v depresích, alkoholem, drogami či na provaze vázaného do korun stromů, které mají sílu tě nést neb jejich řád jim umožňuje kvést, dýchat, pít i odpočívat a v případě, kdy jeden prvek zmizí- zaniknou uschnout, rozpadnou se, dají život druhým… nebo zmizí v poušť……“

—  MartinMars

Martin Mars

Upravil MartinMars. Poslední aktualizace 23. dubna 2021. Historie

Podobné citáty

František Mareš foto

„Pravda jest, co býti má podle důchovního řádu.“

—  František Mareš český československý politik, filozof a fyziolog 1857 - 1942

Zdroj: [2012, Hledání české filosofie, Filosofia, Praha, 1, 39, čeština, 978-80-7007-388-9]

Oscar Wilde foto
Julius Zeyer foto

„Býti dobrým člověkem znamená více, než býti velikým umělcem, ač jedno druhé nevylučuje.“

—  Julius Zeyer český spisovatel 1841 - 1901

Zdroj: [Palice, Antonín, Šlechetnosť v rouše příkladů veršem i prosou se sbírkou přísloví a průpovědí, 1884, Praha, A. Palice, 159]

Heinrich Zschokke foto

„Každý člověk dospělý jest, aniž na to mysle, vychovatelem mládeže, byť i jemu byla docela cizí.“

—  Heinrich Zschokke německý spisovatel 1771 - 1848

Zdroj: [Novák, Jan Václav, Vorovka, Karel, Kniha moudrosti, sborník aforismů a sentencí peadagogických, Bursík a Kohout, 1892, 92, česky]

Jan Hus foto
Emil Filla foto
Viktor Frankl foto
Citát „Člověk je přece jen tak dobrý, jak se odváží nebýt špatný.“
Robert Redford foto

„Člověk je přece jen tak dobrý, jak se odváží nebýt špatný.“

—  Robert Redford herec a režisér ze Spojených států 1936

Zdroj: Rovnost 5. 10. 1990

Nicolas Chamfort foto
Radovan Lukavský foto
Robert Fulghum foto
Jiří Wolker foto

„Jestli chceš být znám a nic nevědět, přebývej na vesnici; jestli chceš vědět a nebýt znám, žij ve městě.“

—  Charles Caleb Colton britský kněz a spisovatel 1777 - 1832

Daniel Weis: Everlasting Wisdom, Paragon Publishing, Rothersthorpe, 2010, ISBN 978-1-907611-48-3, přeložil Zdeněk Vrbík

Související témata