„Kdo z vás je bez hříchu, první hoď na ni kamenem!“

—  Ježíš Kristus, kniha Bible

Bible, Jan 8, 7

Upravil Martin Svoboda. Poslední aktualizace 19. listopadu 2021. Historie
Témata
vina
Ježíš Kristus foto
Ježíš Kristus28
ústřední postava křesťanství -7 - 30 př. n. l.

Podobné citáty

Charles Spurgeon foto

„Vždy budeš moci vědět, jsi-li vysvobozen z viny hříchu, skrze odpověď na otázku: Jsem vysvobozen z lásky k hříchu?“

—  Charles Spurgeon britský kazatel, autor a pastor 1834 - 1892

Originál: (en) You will always know whether you are delivered from the guilt of sin by answering this question: Am I delivered from the love of sin?
Zdroj: [Spurgeon, Charles, Bit and Bridle—How To Escape Them: A Sermon (No. 2190), delivered on Lord's-day Morning, February 15, 1891, http://www.ccel.org/ccel/spurgeon/sermons37.ix.html, 1.6.2005, 11.2.2016, Christian Classic Ethereal Liberary, angličtina]

„Bohužel však musíme konstatovat, že v době, kdy se ukrajinský a polský národ snaží překlenout historické křivdy, vy káráte Ukrajince za hříchy minulosti, přičemž sám relativizujete zabíjení a vyhánění na základě kolektivní viny, jaké se po válce odehrálo v Československu.“

—  Michael Romancov 1969

Otevřený dopis ukrajinistů a historiků, včetně Michaela Romancova, který vyzval prezidenta Miloše Zemana ke zdrženlivosti při hodnocení ukrajinských nacionalistických vůdců Romana Šuchevyče a Stepana Bandery. Dopis zveřejnil 13. ledna 2015 server Lidovky. cz
Zdroj: [Ukrajinisté kritizují Zemana. Bandera nevraždil Poláky a Šuchevyč Židy, Hospodářské noviny, 13. ledna 2015, https://domaci.ihned.cz/c1-63374190-ukrajiniste-kritizuji-zemana-bandera-nevrazdil-polaky-a-suchevyc-zidy]

Stefan Zweig foto

„Žádná vina není zapomenuta, když o ní ví svědomí.“

—  Stefan Zweig rakouský básník, překladatel a romanopisec 1881 - 1942

Christian Morgenstern foto

„Pravda může posloužit pouze tehdy, když je pro ni příjemce zralý. Není proto vinou pravdy, že je v lidech stále ještě tolik nevědomosti.“

—  Christian Morgenstern německý autor 1871 - 1914

Zdroj: [Habeck, Reinhard, 2001, 10 000 let UFO, Chvojkovo nakladatelství, Praha, 1., 57, 80-86183-28-9]

Ladislav Hejdánek foto
Paul Tillich foto
John Charles Ryle foto

„Toužíš-li po spasení a chceš vědět, co máš dělat, radím ti, abys šel hned teď k Pánu Ježíši Kristu, na první soukromé místo, které můžeš najít, a usilovně a upřímně jej pros na modlitbě, aby spasil tvou duši. Řekni mu, že jsi slyšel, že přijímá hříšníky a že řekl, „toho, kdož ke mně přijde, nevyvrhu ven.“ Řekni mu, že jsi bídný ohavný hříšník a že k němu přicházíš ve víře v jeho vlastní pozvání. Řekni mu, že se vkládáš plně a cele do jeho rukou; že se cítíš ničemný, bezmocný a bez naděje v sobě samém; a že nespasí-li tě on, nemáš žádnou naději být spasen. Pros jej, aby tě vysvobodil z viny, moci a následků hříchu. Pros jej, aby ti odpustil a obmyl svou vlastní krví. Pros jej, aby ti dal nové srdce a dal do tvé duše Ducha svatého. Pros jej, aby ti dal milost a víru a vůli a moc být jeho učedníkem a služebníkem od tohoto dne navždy. Ach čtenáři, jdi hned teď a řekni tyto věci Ježíši Kristu, záleží-li ti vskutku na tvé duši.“

—  John Charles Ryle anglikánský biskup 1816 - 1900

Tell him that you are a poor vile sinner, and that you come to him on the faith of his own invitation. Tell him you put yourself wholly and entirely in his hands: that you feel vile and helpless, and hopeless in yourself: and that except he saves you, you have no hope of being saved at all. Beseech him to deliver you from guilt, the power, and the consequences of sin. Beseech him to pardon you, and wash you in his own blood. Beseech him to give you a new heart, and plant the Holy Spirit in your soul. Beseech him to give you grace and faith and will and power to be his disciple and servant from this day forever. Oh, reader, go this very day, and tell these things to the Lord Jesus Christ, if you are really in earnest about your soul.] Source: [Ryle, J. C, A Call to Prayer, https://books.google.cz/books?id=u6ARAwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false, American Tract Society, New York, 1853, 61, 42, angličtina]
Ref: cs.wikiquote.org - John Charles Ryle / Výroky / O pokání a spasení

„Když se tak ohlédnu zpět.
Všichni měli pravdu, co říkali, že za pár let vše pochopím a budu se na vše zlé koukat opačně.
Člověk, kterému dáte celé své srdce a čas, Vás nakonec podvede a zničí Vás! Všechnu špínu hodí na Vás, protože je pro něj lehčí všechnu vinu hodit na druhé, než sám sobě přiznat, že vše zničil. Bude všude lhát a dál podvádět. A vy budete stále věřit, že se vše změní k něčemu lepšímu a budete dávat další a další šance. Nic se nezmění! A raní Vás znova a znova! Až nakonec spadnete na samé dno plné zklamání a nenávisti. Dokud budete na dně a plni neštěstí, on bude za to rád. Sám je totiž nešťastný a nechce ani Vás vidět šťastnými.
Časem zjistíte, že to nikam nevede. A tak řeknete stop utrpení a odpoutáte se od všeho, co Vás ničí. Vyhrabete se z toho dna a půjdete s hlavou vztyčenou a plný síly. Řeknete si, že už všeho bylo dost a je čas být šťastný! Vše zlé se stalo proto, abychom, mohli potkat někoho lepšího a pochopit, že bezhlavá láska nikam nevede. Naučil ses milovat a neztrácet hlavu, je to hlubší a opravdovější.
Nikdy nezapomínejme na to, že se vše každému, co dělá, vrátí jako bumerang.
Když nevinného potopíš, nejlepší přítel ti vrazí kůl do zad! Tomu se říká rovnováha. Můžeš srazit autem muže, který byl tvůj syn, na kterého jsi celý život kašlal. Můžeš pomoct paní, která je dcerou osoby, která tě před mnoha lety okradla….
Nikdy nevíš, koho potkáš, a co ti osud nachystal. Bud opatrný na to jaké kroky uděláš.“

—  LJ

Související témata