„Hřích vždy míří ke krajnosti; vždy, pokaždé, když povstává, aby pokoušel či sváděl, bude-li mít volný průchod, bude směřovat k nejvyššímu hříchu svého druhu. Každá nečistá myšlenka či pohled by byla cizoložstvím, mohla-li by, každá myšlenka nevěry by byla ateismem, dovolilo-li by se jí se vyvinout. Každý nárůst žádosti, má-li mít volný průchod, dosahuje vrcholu ničemnosti; je jako hrob, který se nikdy neuspokojí. Lstivost hříchu vidíme v tom, že zpočátku jsou jeho návrhy umírněné, ale když převládnou, zatvrzují lidská srdce a přivádí je do záhuby. “

—  John Owen
Reklama

Podobné citáty

Charles Spurgeon foto
Charles Spurgeon foto
Reklama
Charles Spurgeon foto
Joanne Rowling foto
Charles Spurgeon foto
Matthew Henry foto
Anthony de Mello foto
Charles Spurgeon foto
Reklama
Jan Hus foto
Michael Jackson foto
John Charles Ryle foto
Reklama
Thomas Hobbes foto
John Flavel foto
 Homér foto

„Hřích je vymýšlet záhubu druhým.“

—  Homér starověký řecký epický básník, autor Ilias a Odyssea 750

Matthew Henry foto