„Vyskytovali se špatní, bezohlední, ctižádostiví i pošetilí jezuité - zejména ti pošetilí, a jezuitský pošetilec je stejný jako jakýkoli jiný blázen - ale pátráme-li po duchu Tovaryšstva Ježíšova, nalezneme dokonalé ospravedlnění v obrovské armádě svatořečených či blahoslavených světců a mučedníků, kteří byli živým ztělesněním jeho pravidel a ustanovení.“

Zdroj: [Wright, Jonathan, 2006, Jezuité, misie, mýty a dějiny, BB/art, 1, 11, 80-7341-780-4]

Převzato z Wikiquote. Poslední aktualizace 4. června 2020. Historie

Podobné citáty

Šalamoun foto
Gilbert Keith Chesterton foto
Erasmus Rotterdamský foto

„Co jiného je tak pošetilé, jako líbit se sám sobě, sám sobě se podivovat?“

—  Erasmus Rotterdamský nizozemský renesanční humanista, katolický kněz a teolog 1466 - 1536

Šalamoun foto

„Odpoví-li kdo dřív, než vyslechl, toť pošetilost a hanba pro něj.“

—  Šalamoun izraelský král a syn Davida -1011 - -931 př. n. l.

John Fitzgerald Kennedy foto
Heinrich Heine foto
Seneca foto
Graham Greene foto
Frida Kahlo foto
Edmund Burke foto
Zdeněk Hanka foto
Šalamoun foto
Samuel Johnson foto
Alexandr Alexandrovič Blok foto
Colette foto

„Ukonáš pošetilé věci, ale dělej je s nadšením.“

—  Colette francouzská spisovatelka 1873 - 1954

Edgar Allan Poe foto

Související témata