„Můj milý Spasitel umíraje pro mne, zvolal: Otče, ne jak já chci, ale jak ty chceš, děj se vůle tvá! A což já, červ bídný, prach a popel, mám se vůli jeho protiviti? Odstup to. Aj jdu, můj milý Bože poslušně. Prosím, smiluj se nade mnou, sejmi a shlaď všecky hříchy a nepravosti, a nenechávejž na mně poškvrny ani vrásky k odsouzení. Očisť mne, Bože, yzopem, a očištěn budu; obmyj mne krví Krista Ježíše, Syna tvého milého, a nad sníh zbílen budu. “

— Tobiáš Štefek z Koloděj

Reklama

Podobné citáty

Martin Luther foto
  Konfucius foto
Reklama
Jean Maria Vianney foto
Jan Amos Komenský foto
Charles Spurgeon foto
Bohumil Hrabal foto
Jean Jacques Rousseau foto
William Shakespeare foto
Reklama
Citát „Nemusím být tím, kým mě chcete mít vy. Mám svobodnou vůli být tím, kým chci sám být.“
Muhammad Ali foto
Bill Gates foto
Jim Morrison foto

„Kde je tvá vůle být podivný?“

— Jim Morrison vedoucí zpěvák The Doors 1943 - 1971

Reklama
Marek Vácha foto
Maxim Vyznavač foto
Jaroslav Durych foto

„Vůle drží spíše nás, než my ji.“

— Jaroslav Durych český básník, dramatik, esejista, lékař, náboženský spisovatel, publicista, překladatel, romanopisec, spisovatel a sp... 1886 - 1962

Ninon De Lenclos foto

„Bože můj, bdi nade mnou, abych byla vždy čestným člověkem, nikdy však počestnou ženou.“

— Ninon De Lenclos francouzská autorka, kurtizána, volnomyšlenkářka a mecenáška umění 1620 - 1705

Další