„Můj milý Spasitel umíraje pro mne, zvolal: Otče, ne jak já chci, ale jak ty chceš, děj se vůle tvá! A což já, červ bídný, prach a popel, mám se vůli jeho protiviti? Odstup to. Aj jdu, můj milý Bože poslušně. Prosím, smiluj se nade mnou, sejmi a shlaď všecky hříchy a nepravosti, a nenechávejž na mně poškvrny ani vrásky k odsouzení. Očisť mne, Bože, yzopem, a očištěn budu; obmyj mne krví Krista Ježíše, Syna tvého milého, a nad sníh zbílen budu. “

— Tobiáš Štefek z Koloděj

Reklama

Podobné citáty

William Shakespeare foto
Svatý Jan od Kříže foto
Reklama
François de La  Rochefoucauld foto
Martin Luther foto
Charles Spurgeon foto
Denzel Washington foto
 Aristoteles foto

„Ach, milí přátelé, přátelé neexistují.“

—  Aristoteles klasický řecký filozof, student Platóna a zakladatel západní filozofie -384 - -322 př. n. l.

 Aristoteles foto

„Ach milí přátelé! Přátelé neexistují.“

—  Aristoteles klasický řecký filozof, student Platóna a zakladatel západní filozofie -384 - -322 př. n. l.

Reklama
  Konfucius foto
Bill Gates foto
Walt Whitman foto
Quintus Horatius Flaccus foto
Reklama
Aurelius Augustinus foto
 Sókratés foto

„Milá dcero, když běžíš křovím, tak nevíš, který to byl trn.“

—  Sókratés klasický řecký filozof -469 - -399 př. n. l.
Tento výrok vyřkl k ženě, která tvrdila, že je otcem jejího dítěte.

Růžena Svobodová foto
Další