„Můj milý Spasitel umíraje pro mne, zvolal: Otče, ne jak já chci, ale jak ty chceš, děj se vůle tvá! A což já, červ bídný, prach a popel, mám se vůli jeho protiviti? Odstup to. Aj jdu, můj milý Bože poslušně. Prosím, smiluj se nade mnou, sejmi a shlaď všecky hříchy a nepravosti, a nenechávejž na mně poškvrny ani vrásky k odsouzení. Očisť mne, Bože, yzopem, a očištěn budu; obmyj mne krví Krista Ježíše, Syna tvého milého, a nad sníh zbílen budu. “

Reklama

Podobné citáty

Charles Spurgeon foto
Martin Luther foto
Reklama
Richard Sibbes foto
William Shakespeare foto
Matthew Henry foto
Charles Spurgeon foto
Erich Fromm foto
François de La  Rochefoucauld foto
Reklama
Svatý Jan od Kříže foto
Éamon de Valera foto
Martin Luther foto
Reklama
 Pythagoras foto

„Ti, kdož zůstávají sami, milí jsou bohům, kteří trestají nespravedlivé.“

—  Pythagoras starověký řecký matematik a filozof -585 - -500 př. n. l.

Alexandre Mladší Dumas foto

„Milý synu obávám se, že jsem svoboden.“

—  Alexandre Mladší Dumas francouzský spisovatel a dramatik 1824 - 1895
po té co druhá manželka bouchla dveřmi a odešla k mamince

Charles Spurgeon foto
Další