„Církev, která neexistuje, aby napravila pohanství, bojovala se zlem, ničila blud, bořila lež, církev, která neexistuje, aby stála na straně chudých, odsuzovala nespravedlnost a nepodporovala spravedlnost, je církví, která nemá právo být.“

Charles Spurgeon foto
Charles Spurgeon141
britský kazatel, autor a pastor 1834 - 1892
Reklama

Podobné citáty

Pius XI. foto
Tomáš Halík foto
Reklama
Aurelius Augustinus foto
Jan Hus foto

„Nemá býti věřeno v církev, poněvadž není církev Bohem.“

—  Jan Hus český římskokatolický kněz, reformátor a kazatel 1369 - 1415

Matthew Henry foto
Dietrich Bonhoeffer foto

„Církev je církví jen tehdy, když je tu pro druhé.“

—  Dietrich Bonhoeffer německý lutheránský pastor, teolog, disident a antinacista 1906 - 1945

Eugen Drewermann foto
John Lennon foto
Bartoloměj I. foto
Josef Vrana foto
Charles Spurgeon foto
Ignác Youssif III. Younan foto
František Tomášek foto

„To je poslední nárok, který církev vznáší. -“

—  František Tomášek český kardinál, profesor a teolog 1899 - 1992
Údajně řečeno v roce 1991. První zmínky se objevují v roce 2011 v diskusi o církevních restitucích, následně je údajný citát hojně rozšiřován jejich odpůrci.

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“