„To, že jsem nasytil hladového, odpustil urážku a začal milovat svého nepřítele, to jsou velké ctnosti. Ale co kdybych zjistil, že nejnuznější ze všech žebráků i nejdražší ze všech utrhačů dlí v mém nitru a že jsem to já, kdo je tak potřebný almužen vlastní laskavosti a že já jsem tím nepřítelem, kterého je nutno milovat… Co potom?“

Carl Gustav Jung foto
Carl Gustav Jung95
švýcarský psychiatr a psychoterapeut, který založil analyti… 1875 - 1961

Podobné citáty

Lorenzo Baldisseri foto

„Františkova anketa [o rodině] se setkala s velkou odezvou. Svědčí to o tom, že zapojení všech členů církve a vyjití na periferie bylo nutné.“

—  Lorenzo Baldisseri katolický arcibiskup 1940

Zdroj: [Setkání Rady synodu o rodině, radiovaticana.cz, 2014-02-25, 2014-03-25, http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=19660]

Jaromír John foto
Matka Tereza foto
Stefan Andres foto
Leonardo Da Vinci foto

„Příroda je zdrojem všech skutečných znalostí. Má svou vlastní logiku, své vlastní zákony, nemá žádný účinek bez příčiny ani vynález bez nutnosti.“

—  Leonardo Da Vinci italský renesanční umělec 1452 - 1519

Originál: (en) Nature is the source of all true knowledge. She has her own logic, her own laws, she has no effect without cause nor invention without necessity.

Blaise Pascal foto
Gilbert Keith Chesterton foto
George Bernard Shaw foto
François de La  Rochefoucauld foto
Niccolo Machiavelli foto
Karl Jaspers foto
Jan Hus foto
Tudor Arghezi foto

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“