„Kdo se nenechá přemoci pravdou, bude přemožen omylem.“

Témata
pravda, omyl, chyba
Aurelius Augustinus foto
Aurelius Augustinus65
raně křesťanský teolog a filozof 354 - 430
Reklama

Podobné citáty

Jan Hus foto

„Raději dávej se přemáhati mluvě pravdu, než bys chtěl vítězit lha, ježto lépe jest býti přemožen pravdu mluvě než vítěziti lha.“

—  Jan Hus český římskokatolický kněz, reformátor a kazatel 1369 - 1415
O pravdě, Source: rekomendace inceptora Jana 1412; cit. dle Na každý den 2015. Kalich Praha 2014, s.202

Alois Jirásek foto

„To budiž nás všech přirozeností, abychom v protivenstvích strachem neschli, alebrž se zelenali jako strom odvahou a nadějí, abychom chyby své poznali a pevně stáli, když nepřátelé myslí, že nás přemohli a námi o zem udeřili, abychom byli jako skály.“

—  Alois Jirásek český spisovatel 1851 - 1930
Source: Těmito slovy uzavírá Jirásek román Skály → JIRÁSEK, Alois. Skály: několik výjevů z dějin samoty. 2. vyd. V Praze: Nakladatel J. Otto, 1900. 296 s. [Citovaný text je na str. 296.]

Reklama
Ulpianus foto
Johann Wolfgang von Goethe foto
Johann Wolfgang von Goethe foto
Christian Friedrich Hebbel foto
Georges Braque foto
William Blake foto

„Pravda má meze, omyl ne.“

—  William Blake anglický romantický básník 1757 - 1827

Jean Jacques Rousseau foto
Roger Bacon foto

„Pravda vystupuje rychleji z omylů než ze zmatku.“

—  Roger Bacon středověký filozof a teolog 1220 - 1292
Source: [Kuhn, T.S., Struktura vědeckých revolucí, OIKOYMENH, Praha, 2008, 80-86005-54-2, 31]

Otto František Babler foto
Rabíndranáth Thákur foto

„Když zamkneš dveře před všemi omyly, zůstane za nimi pravda.“

—  Rabíndranáth Thákur bengálský básník, prozaik, dramatik, hudební skladatel, malíř a filosof 1861 - 1941

Aurelius Augustinus foto

„Kdo nedovolí pravdě, aby nad ním zvítězila, dovolí to omylu.“

—  Aurelius Augustinus raně křesťanský teolog a filozof 354 - 430
Pravda, Source: Alternativní překlad výroku: Kdo se nenechá přemoci pravdou, bude přemožen omylem. Source: Tomasi, Martino: Smrt a vzkříšení, nebe a peklo. Praha: Advent-Orion 1993. str.90.

Friedrich Nietzsche foto
Johann Wolfgang von Goethe foto
Rabíndranáth Thákur foto

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“