Citáty o společnosti a politice

Související témata
Gilbert Keith Chesterton foto
Gilbert Keith Chesterton foto
Gilbert Keith Chesterton foto
Emília Vášáryová foto

„Moc nevěřím na demokracii, ta byla dobrá možná v Aténách. O mém osudu dnes rozhodují lidé, které politici nacpou párky a opijí.“

—  Emília Vášáryová československá členka československého Federálního shromáždění, herečka a politička slovenské národnosti 1942

Zdroj: Readers Digest Výběr. Říjen 2009, s.37 podle Hospodářských novin (nedatováno)

Edmund Burke foto
Citát „Žádný člověk není tak bohatý, aby mohl koupit svoji minulost.“
Oscar Wilde foto
Tomáš Garrigue Masaryk foto
Sókratés foto
Gustave Le Bon foto

„Demokracie se nebuduje sestupováním elit na úroveň davu, ale povznášením davu na úroveň elit.“

—  Gustave Le Bon francouzský psycholog 1841 - 1931

Zdroj: Elity, výkvět a vyvolení. Pátek. Magazín Lidových novin. 9/2015, s. 4.

Stanislav Kostka Neumann foto

„Demokracie jest de facto nesmysl či mírněji řečeno utopie, neboť předpokládajíc nutně volené zástupce lidu, reprezentativní systém, vede stejně nutně, jak to již dnes velmi jasně vidíme, k pozvolnému tvoření nového stavu, který chce na sebe strhnouti veškerou moc, čili v případě zdaru: vznikne vládnoucí menšina, po buržoazii měšťanské a kapitalistické reprezentace buržoazie dělnické, která povládne jménem lidu stejně brutálně a nesociálně jako ti, kdož vládnou jménem božím.“

—  Stanislav Kostka Neumann český anarchista, básník, esperantista, literární kritik, novinář, politický spisovatel, překladatel, spisovatel a výtv… 1875 - 1947

Zdroj: [Neuman, Stanislav Kostka, Stati a projevy. II. 1904-1907, http://ucl.cas.cz/edicee/soubory-del/spisy-satnislava-k-neumanna/221-stati-a-projevy-ii, Odeon, 1966, Praha, 1, 765, „Socialismus", článek, 9, cnb000489587]

Henry Louis Mencken foto

„Cizoložství je aplikace demokracie na lásku.“

—  Henry Louis Mencken americký novinář a spisovatel 1880 - 1956

Jiří Faltus foto
Leó Szilárd foto
Bertrand Russell foto

„Základem demokracie je závist.“

—  Bertrand Russell logik a jeden z prvních analytických filozofů 1872 - 1970

Oscar Wilde foto

„Demokracie – klacek na otloukání lidu lidmi a pro lidi.“

—  Oscar Wilde dramatik, prozaik a básník 1854 - 1900

Zdroj: Moudrost a vtip Oscara Wildea. Praha: LEDA 2008.

Jean Dutourd foto

„Demokracie je cosi abstraktního a vidíme, že je uplatňována různými formami. Nemyslím, že někde existuje skutečná demokracie. Obvykle je tu nějaká skupina nebo strana, která má pod kontrolou všechno dění a ohání se fanglí s nápisem „demokracie.““

—  Sun?alláh Ibráhím romanopisec 1937

Zdroj: Sun‛alláh Ibráhím: Musíte se rozhodnout, co má cenu, a bojovat za to http://www.pwf.cz/rubriky/festival-2013/autori/rozhovory/sun-allah-ibrahim-musite-se-rozhodnout-co-ma-cenu-a-bojovat-za-to_9604.html

Ralph Waldo Emerson foto

„Demokracie se stala vládou tyranů korigovaná novináři.“

—  Ralph Waldo Emerson americký filozof, esejista a básník 1803 - 1882

[(en) Democracy becomes a government of bullies tempered by editors.]
Zdroj: Reflex křížovka 46/2008
Zdroj: BUFE, Charles. The Heretic's Handbook of Quotations: Cutting Comments on Burning Issues. Dostupné online http://books.google.cz/books?id=LsZOx7ASNJUC&lpg=PA3&dq=Democracy%20becomes%20a%20government%20of%20bullies%20tempered%20by%20editors.&pg=PP22#v=onepage&q=Democracy%20becomes%20a%20government%20of%20bullies%20tempered%20by%20editors.&f=false.

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

Dnešní výročí
Jerome David Salinger foto
Jerome David Salinger11
americký spisovatel 1919 - 2010
Lewis Carroll foto
Lewis Carroll17
anglický spisovatel, matematik, logik, anglikánský jáhen a … 1832 - 1898
Wolfgang Amadeus Mozart foto
Wolfgang Amadeus Mozart12
rakouský hudební skladatel 1756 - 1791
Endre Ady foto
Endre Ady5
maďarský básník 1877 - 1919
Dalších 70 dnešních výročí