Johann Wolfgang von Goethe citáty strana 4


„Obvykle se soudívá, že mezi dvěma krajními hledisky je pravda. Tak tomu zdaleka však není. Je mezi nimi problém.“

„Lidí se bojí jen ten, kdo je nezná.“


„Krása je všude vítaným hostem.“

„Jen pracuj, radost pak přijde sama od sebe.“

„Příliš často dovolujeme všedním věcem v životě přerůst lepší stránku naší povahy, a proto je třeba, abychom aspoň jednou denně četli pár veršů, zazpívali si nebo se podívali na obraz.“

„Omyl je přijatelný v mládí. Nesmíme si ho však zavléci do stáří.“

„Zámožný je každý, kdo dovede spravovat co má.“

„Čeho si v mládí přejeme, toho máme hojnost v stáří.“


„Blaze tomu, kdo rád vzpomíná svých otců, kdo vesel baví posluchače o jejich činech, jejich velikosti, a s tichou radostí vidí sebe připojena na konec té krásné řady.“

„Talent se tvoří v tichu, charakter v proudu světa.“

„Konání člověka je zrcadlem, ve kterém každý nejlépe vidí sám sebe.“

„I chyba může být užitečná, dokud jsme mladí, ale nenesme ji s sebou do stáří.“


„Kdo splete první knoflík, ten už se pořádně nezapne.“

„Nikdy nejsme tak daleko od toho, po čem toužíme, jako tehdy, když to vlastníme.“

„Láska je ideální, manželství je reálné. Plést si reálné s ideálním nikdy nezůstává nepotrestáno.“

„Kdo již nemiluje a už nechybuje, ten ať se dá pochovat.“

Zobrazeno 49-64 citátů z celkem 311 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .