Johann Wolfgang von Goethe citáty strana 3


„Pravá láska je ta, která zůstává stále, ať jí dáváme všechno, nebo jí všechno odpíráme.“

„Sílu lásky dosahuje pouze skutek.“


„Ve světě zbaveném idejí vládnou příšery.“

„Lidi nepoznáme tím, že přijdou za námi, jestliže se o nich chceme něco dozvědět, musíme přijít my k nim.“

„Štěstí nebo neštěstí závisí na tom, s čím se měříme.“

„Co zkracuje mi čas? Tvořivost! Co prodlouží jej k nesnesení? Nečinnost!“

„Ať král nebo poddaný, ten je nejšťastnější, kdo našel mír ve svém domově.“

„Pergamen tvou touhu neuhasí. Klíč k moudrosti nenajdeš na stránkách knih. Kdo po tajích života myšlenkou každou prahne, ve své duši najde pramen jich.“


„Která vláda je nejlepší? Ta, která nás učí, jak si máme vládnout sami.“

„Co jsi zdědil po svých otcích, toho musíš dobýt, abys to skutečně měl.“

„Neocenitelná výhoda svobody není v tom, že děláme vše, co se nám uráčí a k čemu nás okolnosti svádějí, nýbrž se můžeme bez překážek a tajností přímočaře dělat to, co považujeme za správné a výhodné.“

„Z řemesla se lze pozvednout k umění. Z fušování nikdy.“


„Člověk je temný tvor. Neví, odkud jde, ví málo o světě a nejméně o sobě.“

„Zákony vydávají starci a muži. Mladíci a ženy chtějí výjimky, starci pravidlo.“

„Nestačí jen něco vědět, je třeba to i využít, nestačí něco chtít, je třeba to i vykonat.“

„Zázrak je nejmilovanější dítě víry.“

Zobrazeno 33-48 citátů z celkem 311 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .