„Dokud je tu vlastnictví a dokud peníze budou mírou všeho, nemyslím si, že národ možná vést ať spravedlivě, nebo šťastně: ne spravedlivě, protože nejlepší věci dostávají nejhorší lidé; ani šťastně, protože vše se přerozděluje jen hrstce (a dokonce ani ta neni v každém ohledu šťastná), zatímco zbytek žije v absolutní bídě. ... cesta k veřejnému blahu je totiž prohlášení majetkové rovnosti. ... ať už jde o jakýkoliv velký národ, bohatství se vždy dělí jen mezi pár vyvolených, zatímco ostatním zůstává bída. Takže zde budou dvě vrstvy lidí, ti, kteří si zaslouží, aby se jejich osud změnil -to jsou ti zbyteční, zlomyslní a zlí ... a pak jsou tu ti, kteří slouží více veřejnosti než sobě, upřímní a dobří lidi.“

—  Thomas More, kniha Utopie

Zdroj: Thomas More: Utopia. In: PERNÝ, Lukáš. Utopisti, vizionári sveta budúcnosti. Dejiny utópií a utopizmu. Martin : Matica slovenská, 2020, s. 76

Upravil Monnystr. Poslední aktualizace 13. října 2020. Historie

Podobné citáty

Citát „Samolibost je pocit lidí, kteří sdílejí šťastné přesvědčení, že nejsou jako ti ostatní.“
Aristoteles foto
Martin Luther foto

„Zatímco jsi žil, byl jsem ti morem. Až budeš umírat, budu ti smrtí.“

—  Martin Luther německý mnich, kněz a profesor teologie, klíčová postava protestantské reformace 1483 - 1546

Chybí zdroj

Auguste Rodin foto
Woody Allen foto
Vladimír Iljič Lenin foto
Napoleon Bonaparte foto

„Já nejsem tak nešťastný jako ti, kdo jsou připoutáni k mému osudu.“

—  Napoleon Bonaparte francouzský panovník, vojenský a politický vůdce 1769 - 1821

1817, na Svaté Heleně

George Bernard Shaw foto
Henry Becque foto
Ladislav Hejdánek foto
George Bernard Shaw foto
Jean Jacques Rousseau foto

„Nakonec bych dokázal, že na vrcholu vážnosti a bohatství vidět jen hrstku mocných a majetných, zatímco v temnotě a bídě se rýsuje zástup ubožáků... Uprostřed tohoto chaosu a zvratů vládne despotismus... Tatáž síla, což ho udržela u moci, ho i zvrhne“

—  Jean Jacques Rousseau ženevský filozof 1712 - 1778

Zdroj: ROUSSEAU, J. J. O pôvode a príčinách nerovností medzi ľuďmi. Bratislava : VSSS, 2010, s. 96, cit. podle PERNÝ, Lukáš. Rousseau a filozofia dejín (rigorózní práce). Prešov: Prešovská univerzita, 2019, s. 34

Pol Pot foto
Michael Jackson foto
Dušan Radovič foto
Ralph Smart foto
Tomáš Baťa foto

Související témata